Jeg får oppriktig vondt i magen av å se at Ungdomssamfundet må nedlegges hvis de ikke får driftstilskudd fra neste år. Det er helt umulig for meg å forstå avslaget på noe som har så stor samfunnsverdi? Her burde politikerne være sitt ansvar bevisst, ellers vil de i framtida møte større økonomiske utfordringer.

Mikaela Dahl er en person jeg har dyp respekt for. Hun har stått på for å hjelpe unge mennesker i flere år, på fine turer med dem som kanskje aldri kommer seg på tur, juleinnsamlinger til dem som trenger det mest og kanskje det største, Ungdomssamfundet.

Hun har skapt en møteplass for flere hundre ungdommer, hvor noen ikke har annen aktivitet enn klubben, hvor man sosialiseres og skaper bånd som varer livet ut. Ungdomssamfunnet gir de unge en trygg fritid med oppsyn av voksne, og slike tilbud har man ikke mange av i byen.

Mikaela og jeg driver med det samme, vi «konkurrerer» om de samme midlene hos BUF-etat, men jeg har ingen følelse av konkurranse, heller et samarbeid. Vi sitter sammen i møter med SLT-koordinatoren, forebyggende hos politiet og andre aktører, nettopp for å gi det beste tilbudet og oppfølging til de unge. Når vi møter utfordringer med ungdommer som benytter seg av begge klubbene, da kan vi lett ringe hverandre for å diskutere problemstillinger og finne konstruktive løsninger. Dette har vært givende for alle, og da mener jeg hele byen.

Dessverre er problematikken rundt prosjektstøtter, at de forventes å kunne være selvfinansiert etter en varighet på tre år. Det er en umulig oppgave å finansiere en ungdomsklubb uten økonomisk støtte. Skal man ta inngangspenger eller selge framtidige russedrakter ...? Jeg bare spør, siden ungdomsklubber ikke er en lovpålagt oppgave, noe det burde ha vært, minst en klubb per 10.000 innbygger tror jeg kunne ha dekket behovet eller i det minste utgjort en stor forskjell.

I virkeligheten handler det om viljen til å finansiere rundt 600 lovpålagte ungdomsklubber til langt under en milliard kroner. Man kan la ideelle organisasjoner drive dette for kommunen, som har større muligheter til å hente frivillighet og økonomisk støtte fra næringslivet.

Jeg tror også det er viktig at politikere ser på vilkårene for rammetilskudd. Her kunne man ha innført et tilskudd til kommuner som har økte sosiale utfordringer som barnefattigdom, dropout, uføre, rusmisbruk o.l. Et slikt differensiert system kunne ha styrket barnevern, skole og fritid hos kommuner med større utfordringer. Har vi virkelig ikke råd til å ta vare på framtida? Verdens rikeste land ...?

Det handler som vanlig om prioriteringer, men når vi ført er inne på det, så må jeg få spørre om ungdommene blir prioritert i noe som helst? Snakker dere politikere om ungdommer i valgkampen? I tilfelle er det langt bak skattelette, sysselsetting, innvandring, olje, klima og alt annet, kanskje en bisetning i en eller annen sammenheng. Når vi snakker om framtida og ressurser, da er det ikke fisk, olje, og vannkraft som er viktig, det er barna våre. Det er dem som skal ivareta våre interesser, men da må vi gi dem en framtid!

Så kjære ordfører og Halden kommune, bruk fornuften, gi Ungdomssamfundet økonomisk støtte!

Takk for oppmerksomheten!

Trond Henriksen.