- Jeg er ingen autoritær leder. Jeg vil inkludere alle, og vil at idrettsrådet skal stå samlet.

Med en suveren innstilling om at det meste pleier å gå bra, tar hun uredd og uerfarent fatt på det viktigste vervet i Halden-idretten. Møt Torhild Grimseth Huseby (43). Idrettsrådets nye leder.