Halden kommune ved arkitekt Erik Vitanza har kastet ut en mengde vitale spørsmål til allmennheten – til deg og til meg. Hva skal kulturkvartalets mange bygninger brukes til? En raus og hyggelig invitasjon, sett med demokratiets øyne. Folket mener, og folket rår.

I utgangspunktet synes jeg at det er ett svar som berører alle husene: De skal brukes til kultur. Punktum og finale.

Rett nok har sprø menneskehjerner en gang i tiden foreslått å gjøre teateret fra 1838 om til parkeringsplass for Bob-huset. Men kulturens venner, de seiret. Selvfølgelig skal et av landets mest verdifulle og intime teatre brukes til å fremføre teater i. Det er jo derfor det er laget! De skrå breddene er intet mindre enn landets eldste barokkscene. Ingen grunn til å forkludre teatrets eksistens og betydning. Huset eies ikke av kommunen, men av Halden historiske Samlinger.

Konservativen, som derimot eies av kommunen, har landets eldste teatersal, Rosenlundsalen. Huset er egnet til å tjene kulturen – når det en gang er ferdig rehabilitert. Et egnet sted for Fortidsminneforeningen, skulle jeg tro. Selg det til dem for en krone.

Et kulturhus jeg ikke ser nevnt i Vitanzas invitasjon er Misjonshuset, som rommer Teatrets historiske kulisser. Men det er absolutt et kulturhus.

For relativt kort tid siden var en statssekretær på farten til Halden. Høylydt diskuterte man å legge et teatermuseum til byen. Siden har samtalene forstummet. Hvem holder liv i de planene? Er det rent ut så at kulturdepartementet rår over midler som kan øremerkes dette nasjonale museet, så er ideen absolutt en tanke å forfølge. Kommunen bør vise både klør og tenner. Med ny kulturdirektør kan kanskje saken komme i boks?

Hvem skal få bruke Aladdin etter at bygningen tømmes? De hvite lerretene skal senere i år vise film i «Storsenteret». Tar de med seg navnet? Jeg har et forslag til gjenbruk av Aladdin. Gi bygningen til kanskje en av byens mest betydelige kulturinstitusjoner, Kulturskolen. Den kan trenge flere ben å stå på – ikke minst med tanke på inntak av flere elever. Det betyr at det satses på ungdommen!

Folkets Hus er med i tankesmien. Ja, hva skal det brukes til? Egentlig burde det aldri vært der. Det er nå helligbrøde å kutte av en gate for å skape en slik betongkoloss. Ikke minst med tanke på at den samme bevegelsen med sitt nye hus jo lot det gamle Arbeidersamfunnet i stikken. Det ville være useriøst å foreslå Folkets Hus revet i våre dager, men vakkert er det ikke. Jeg har opplevd Folkets Hus som bra til kursvirksomhet. Et godt innhold, det. Men selg det gjerne, herr kommunedirektør!r

Og det nå privateide Samfundet, det er et typisk kulturbygg. Jeg har vært der på konsert med Halden Storband. Det var en strålende opplevelse. Kanskje et rent jazz-hus? Et klubbhus med action?

Gutteskolen, da? Jeg har et spesielt forhold til den klassiske bygningen, som i dag huser Halden Folkebibliotek. Jeg gikk der i syv år. Det var før luftekanalenes tid. Vi ble kommandert ut i skolegården i alle friminutter, og klasseværelsenes vinduer sørget for masse godt surstoff til neste times begynnelse. Så enkelt var det. Hverken elever eller lærere var misfornøyde.

Huset har mange kvaliteter. Ikke minst luftige rom og korridorer – og fantastiske stentrapper. Det er en bygning man ikke uten videre kan gjøre om til bolighus. Det vil aldri bli tillatt å kline verandaer på utsiden av dette stilrene bygget. Jeg vet at kommunedirektørens pung alltid trenger påfyll, men ett sted går vel grensen – selv for regne-flinke byråkrater. Et bymuseum er nærliggende å foreslå. Kanskje et Halden-malernes Hus? Fra de klassiske mestere – og frem til byens nåværende malere. Ja, malerkunsten, som alltid har vært til dels bugnende i Halden, den trenger sannelig et eget hus. Fra Fearley og Gjøs – via Kullgren – til Eriksen – til Solberg. Det er sannelig ikke for tidlig at kommunen tenker over malerkunstens betydning.

Det er vel og bra med nye idrettshaller – både her og både der. Men kunsten, den som gir oss et indre liv, den har også rett til å bli prioritert!