Det er Nordic Media Lab ved Trond-Atle Bokerød som står bak musikkviedoen til det fjerde verset av «Ja, vi elsker».

Mange opptak

Det har blitt gjort flere opptak, blant annet under markeringen av 300 års jubileumet for da byen brant og markeringen av slaget i Borgerskansen.

Det er Fredriksten Mandssangforening under ledelse av Asmund Kaldestad som synger. Og det gjør de vakkert.

Ordførerens gave

– Å lage denne videoen var en ide jeg fikk i begynnelsen av mai, og alle som jeg har spurt om å stille opp har sagt ja med en gang, sier ordfører Thor Edquist.

– Musikkvideoen "Det 4. verset" er en gave til haldenserne på 300 års dagen for hendelsen som brakte Halden inn i vår nasjonalsang, fortsetter han.

Edquist vil gjerne takke alle som har bidratt til å realisere prosjektet: Fredriksten Mandssangforening, Fredriksten Artillerie Compagnie, Fredrikshald Borgervæpning, Brygga Kultursal Halden, svenske carolinere, øvrige frivillige, Jakob Karasiak som Karl 12, Fredriksten Hotell, Nordic Media Lab og Kommandanten på Fredriksten.

Blodigste i norsk krigshistorie

4. juli var det 300 år siden svenskene igjen forsøkte å innta Fredriksten 4. juli 1716. De lyktes ikke, men de inntok Fredrikshald, som byen het den gang.

Da brant byens innbyggere ned byen sin for å jage Karl XII og hans hær ut av byen. 1200 mennesker, de fleste svenske soldater, omkom i kampene. Dette er den blodigste hendelsen i norsk krigshistorie.

For denne dåden hedret Bjørnstjerne Bjørnson Fredrikshald, som eneste norske by, med et eget vers i vår nasjonalsang «Ja, vi elsker».

Det fjerde verset

Kan du ikke det verset utenat, er du neppe haldenser...Men teksten er i hvert fall slik:

«Visstnok var vi ikke mange;
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente

enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald»