Gå til sidens hovedinnhold

Ja, kulturen blir ignorert

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 9. oktober var det publisert et innlegg fra Halden Kulturråd i Halden Arbeiderblad som omhandlet pengebruk på idrett og kultur. Eksemplene som blir trukket fram er blant annet det brukes 30 ganger så mye penger på idrett sammenlignet med kultur. De trekker også fram skolekorpsenes lokaler på Hjortsberg og Asak, hvor de i begge tilfeller skriver at lokalene er uegnede.

De siste årene har jeg vært instrumentlærer i Idd Skolemusikkorps, og kjenner godt igjen det som blir beskrevet av Halden Kulturråd. Asak skole, som er det jeg vil ta utgangspunkt i, oppfyller et minimum av det som trengs for et faktisk lokale for et korps; men det er et vesentlig forbedringspotensial.

Kulturrådet skriver at korpsmusikantene spiller seg til hørselsskader på Hjortsberg. Grunnen til det er enkel: Gamle skoler er ikke laget for det volumet et korps kan produsere. Jeg startet min musikkarriere i Idd Skolemusikkorps, og vi var mange forskjellige steder opp gjennom årene før vi havnet på Asak. Da jeg begynte å spille var vi på gamle Risum ungdomsskole, som ble stengt grunnet muggsopp. I en kort periode etter hadde vi et midlertidig opphold på Øberg skole. Deretter hadde vi en fast lokasjon i den gamle gymsalen på Folkvang Skole; Akustikken i gymsalen gjorde at korpset investerte i filttepper for å gjøre ting bedre. Etter vi forlot gymsalen på Folkvang endte vi opp på Asak skole, til gamle, utslitte klasserom. Dette var en forbedring fra Folkvang. Nå har vi nyere filttepper for å bedre volumsituasjonen, men vi har fortsatt problemer med at flere rom for eksempel ikke har et fungerende luftsystem.

Noe som jeg har blitt kjent med i senere tid, er «Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet», også kjent som Kulturloven. Kulturloven i sin helhet er tilgjengelig via Lovdata. Den er ikke spesielt lang, men den forteller oss tydelig om statens, fylkeskommunens, og kommunens lovfestede oppgaver angående norsk kulturliv. Jeg skal sitere §4 og §5:

”§ 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver: Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breit spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt».

”§5. Felles oppgåver: Staten, fylkeskommunen, og kommunen skal syta for: (a) at kulturlivet har føreseielege utviklingskår; (b) å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar; (c) at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak».

Disse to paragrafene er de som tydelig forteller oss hva kommunen, sammen med fylkeskommune og stat, skal gjøre for å tilrettelegge for kulturlivet. Det kan diskuteres om loven faktisk blir fulgt, med tanke på hvor uegnede lokalene til skolekorpsene er, siden loven krever at kommunen skal sikre kvalitet i tilbudet. Asak skole er tross alt blitt nedlagt og planlagt revet. Hvor Idd havner etter det, vet jeg ikke, men ut fra mønsteret så blir det brått nok en skole som er uegnet til denne bruken.

Fagbladet «Musikkultur» publiserte også en sjekkliste med spørsmål vi kunne stille politikerne før valget. Dessverre var jeg opptatt da det var kulturdebatt, så jeg hadde dermed ikke mulighet til å møte opp og stille spørsmål angående dette. Av den grunn velger jeg å parafrasere to av spørsmålene derfra, som våre politikere kan ha i bakhodet nå når vi får et nytt kommunestyre og en ny ordfører:

Finnes det egnede kulturlokaler, og er det kulturfaglig kompetanse og kapasitet i kommunen?

Begge disse spørsmålene er viktige å svare på, fordi et nei på begge vil meget fort føre til brudd på Kulturloven. Dersom det ikke eksisterer egnede kulturlokaler, hvor skal vi kulturarbeidere kunne skape kvalitet i kulturaktiviteter? Åpenbart er ikke Hjortsberg skole og Asak skole egnede ut fra beskrivelsene både Halden Kulturråd og jeg har kommet med. Brygga Kultursal brukes av Det Norske Blåseensemble og er et av de få faktisk egnede lokalene i Halden. Den standarden som er satt der, er noe vi burde bestrebe å oppnå for samtlige kulturorganisasjoner i Halden. Det er kanskje vanskelig, og det vil nok ta tid, men vi burde ha et akseptabelt kulturtilbud for alle.

Så var det den kulturfaglige kompetansen og kapasiteten i kommunen. Nå er ikke jeg kjent med absolutt alle politikerne som kommer til å styre de neste fire årene, men det vi utenfor rådhuset ser av kulturpolitikk fra kommunen, er at veldig mye gis til profesjonelle aktører, og veldig lite gis til organisasjoner som for eksempel skolekorpsene. Det at profesjonelle aktører skal ha økonomiske subsidier, er selvsagt, men det blir såpass lite satt over til amatørorganisasjoner at det er vanskelig å gjøre noe. Dersom korpsene ikke hadde eksistert, hvor hadde de neste profesjonelle musikerne vært? Det er allerede mangel på visse instrumenter i det profesjonelle kulturliv, så hva skulle vi gjort dersom den opplæringsarenaen skolekorpsene er, hadde forsvunnet?

Da har kommunen feilet i å følge Kulturlovens §5, som sier at kommunen, sammen med stat og fylkeskommune, skal sørge for at kulturlivet har gode utviklingsmuligheter. Med de forholdene som er i Halden, har vi det? Kulturvirksomhet defineres dessuten i Kulturlovens §2, hvor ett av punktene er å «verne om, fremme innsikt i, og videreføre kulturarv». Ved å ignorere kultur, så ignorerer vi dermed også vår kulturarv.

Nå når vi får et nytt kommunestyre og en ny ordfører, vil jeg rette spørsmål til dem: Hva vil dere gjøre for å heve kulturvirksomheten til det samme nivået dere har satt idretten på? I en årrekke har vi blitt neglisjert til fordel for å kontinuerlig heve på idrettens figurative pidestall. Denne neglisjeringen fører til at vi får musikanter i Halden skolemusikk som spiller seg til hørselsskader og musikanter i Idd skolemusikk som har øvelser på en falleferdig skole som er planlagt å rives uten en sikker framtid for hvor de skal være etterpå.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.