I april for ti år siden startet jeg som nyhetsredaktør i Halden Arbeiderblad. Noe av det første jeg ramlet inn i av lokalt engasjement, var barnetoget på 17. mai.

Da hadde kommunen bestemt seg for å spare 250.000 kroner ved å ikke betale lærere for å gå i barnetoget sammen med klassen sin på 17. mai.

Stafettpinen ble overlevert til dugnadsarbeidende foreldre, som uttrykte bekymring for ansvaret de ble bedt om å ta og frustrasjon over at informasjonen kom bare noen uker før nasjonaldagen skulle markeres.

I 10 år har barnetoget i Halden på nasjonaldagen vært nesten fritt for lærere, med unntak av dem som har gått i togene sammen med sine egne sønner eller døtre.

Det har ikke vært uten konsekvenser.

Først og fremst har barnesangen i stor grad forsvunnet fra barnetoget.

Foreldre som har stilt opp på dugnad, skal ha ros. Halden kan ikke forvente at de skal tørre å være stolte og tydelige forsangere, eller klare å dra med seg hele klasser til å stemme i de vakre sangene som skal prege nasjonaldagen vår. Ikke har de heller anledning til å øve sammen med klassen i forkant, slik lærerne hadde og nå kanskje igjen vil få.

Tirsdag hadde haldenser Kjersti Møller et utmerket innlegg om nasjonaldagen. Som forelder fortalte hun at hun gruet seg litt til ansvaret. Hun utfordret byens politikere til å vise at det er verdt å ta vare på 17. mai-tradisjoner.

Kort tid etterpå var Halden Høyres ordførerkandidat Fredrik Holm på banen med et forslag om å bruke formannskapets konto på å dekke lønn til skoleansatte som vil gå i 17. mai-toget.

I flere år har nettopp dette temaet vært gjenstand for debatt i Halden. I kommentarfelt på Facebook har enkelte foreslått at lærerne bør stille opp gratis. Vi er helt enige med Holm i at det er helt uhørt.

Ansatte som jobber på en dag de normalt har fri, skal selvfølgelig ha betalt for det. Akkurat som bussjåfører, politi, restaurantansatte eller journalister i Halden Arbeiderblad får lønn for arbeidet de utfører på nasjonaldagen.

Kommunekassa i Halden er ingen Sareptas krukke. Langt derifra.

Vi er også helt enige om at dette ikke kan dekkes innenfor skolenes allerede stramme budsjettrammer i Halden i år.

De første reaksjonene fra andre politiske partier, tyder på at forslaget med stor sannsynlighet kan få flertall.

Hvis det skjer, må det samme politiske flertallet sørge for en varig løsning på utfordringen fra og med budsjetter som legges for 2024. Og at ikke utspillet fra Halden Høyre bare var et blaff noen få måneder før det tilfeldigvis er lokalvalg.

Hva er formannskapets konto?

I budsjettet for 2023 ligger det inne én million kroner på noe som heter formannskapets konto.

Formannskapet er et politisk organ som fungerer saksforberedende for kommunestyret. Men i en del saker kan de fatte vedtak som ikke trenger å tas opp i kommunestyret. En av disse sakene er hvordan de skal disponere de frie midlene som står på formannskapets konto.

Sammensetningen i formannskapet henger sammen med sammensetningen i kommunestyret, altså at valgresultatet i lokalvalget avgjør hvor mange representanter de enkelte partiene får.

I Halden er det følgende politikere som sitter i formannskapet fram til valget høsten 2023:

Jens Bakke, Senterpartiet

Linn Laupsa, Arbeiderpartiet

Stein Engen, Arbeiderpartiet

Fridtjof Dahlen, SV

Johan Johansen, MDG

Linn Elisabeth R. Andersen, Rødt

Fredrik Holm, Høyre

Bjørg Kristin Lund, Høyre

Håvard Tafjord, Høyre

Elin Margrethe Lexander, Høyre

Per-Egil Evensen, Pensjonistpartiet

Per Kristian Dahl, Pensjonistpartiet

Anne-Kari Holm, Senterpartiet (har permisjon og erstattes av en vara)