Det skrives mye om arealplanen for tiden, og det kan være vanskelig å forstå hva dette handler om. For Høyre er det aller viktigste med arealplanen å legge til rette for videre vekst og en god utvikling av kommunen vår. Vi vil at flere skal bosette seg i Halden, og vi ønsker alt næringsliv velkommen til byen.

Vi trenger arbeidsplasser, men med dagens teknologi og bruk av hjemmekontor kan man fint bo i Halden og jobbe utenfor kommunen. Allerede i dag er nærmere en tredjedel av de yrkesaktive i Halden, ansatt et sted utenfor kommunens grenser. Vi tror denne andelen vil øke i årene fremover. Vi har også mange som pendler inn til Halden, som vi gjerne vil skal bosette seg her.

Vi tror bo-kvalitet er viktigere enn noen gang før, og vi mener Halden har utrolig mye å by på. Befolkningsprognoser sier at vi blir fler og fler eldre i byen vår. Er det ikke da viktigere enn noen gang å tiltrekke seg flere innbyggere og da spesielt yngre par i etableringsfasen? Økt tilflytting og økt innbyggertall er ekstremt viktig for kommunen, og vi skulle ønske dette ble snakket mer om.

Så er spørsmålet; hvordan kan vi legge mest mulig til rette for at så mange som mulig bosetter seg her, og hvordan kan vi få enda flere bedrifter til å etablere seg i Halden?

Når det gjelder bedrifter er det mye som spiller inn, men vi må i hvert fall ha areal tilgjengelig for næringslivet. Vi bør være i forkant og helst ha områder ferdig regulerte den dagen det kan bli aktuelt. Vi er ikke redde for at det blir for mye næringsareal, og sier generelt JA til disse.

Vi sier også JA til et mangfold av tilbud når det gjelder boliger.

Om folk vil kjøpe et eldre hus og pusse opp er det fint! Og om man vil bygge nytt skal det finnes gode områder tilgjengelig for dette.

Når det gjelder områder til ny boligbygging bør vi fylle den arealkvoten vi er tildelt (4km2). Slik det ser ut nå er vi svært langt unna dette. Det vil knapt nok legges ut noen områder til ny boligbygging de neste tretti åra. Vi mener vi har alt å tjene, og ingenting å tape på å legge til rette for nye boligområder.

Vi tror det er viktig med et godt tilbud av tomter og nye eneboliger/rekkehus/småhus. Vi tror også at utbyggere har gjort gode vurderinger før de setter i gang prosjekter. Det vil dessuten være god kapasitet på alle byens skoler i årene fremover og skolegrenser kan justeres.

Vi mener at det er spesielt viktig å legge ut fler tomter nord og vest for byen, da det de siste årene er bygget veldig lite her. Og de fleste av byens arbeidsplasser ligger vest for byen. Vi mener også det er viktig å legge ut områder i Sponvika (og da ikke bare til såkalt vedlikeholds-utbygging som betyr kun et fåtall boliger). Sponvika er et ettertraktet område, og fint også for de som jobber innover (Sarpsborg/Fredrikstad etc).

Kan folk velge selv? Ja, Høyre tror at folk kan gjøre gode valg og mener at valgfrihet er viktig. Derfor vil vi både utvikle Halden Sentrum og områdene utenfor sentrum. Vi mener det bør gjøres så enkelt så mulig å bygge nytt, samt endre gamle bygg i sentrum til leiligheter.

Vi sier også JA til flere hyttetomter i Halden. Hyttebygging er positivt, skaper aktivitet i byggenæring og hytteturistene legger igjen mye penger i byens forretninger.

Utkast til ny arealplan slik den nå foreligger er ekstremt lite utviklende for Halden i årene fremover.

Vi vet at mange vil bevare alt i Halden slik det var tidligere. Det er historiske er viktig, men vi må også se fremover. Vi må tilpasse oss, og selvsagt også ta hensyn til fremtidens klimautfordringer. Samtidig må vi innse at vi er en småby uten godt kollektivtilbud, vi er rett og slett for få mennesker. Vi må utvikle kommunen på vår måte, ikke slik det gjøres i Oslo eller andre store byer.

Vi innser også at bilen er kommet for å bli, og er veldig glade for at fler og fler av oss kjører el-biler. Det er kun en liten andel av oss haldensere som jobber i Halden sentrum og mange er derfor helt avhengige av bil til og fra arbeid.

Og JA, - vi mener selvsagt at vi må forholde oss til gjeldene plan og ikke stoppe planlagte prosjekter i påvente av den nye arealplanen. Vi mener også vi må lytte, og ta på største alvor, Halden Næringsutvikling som med sine medlemmer utrykker sterk bekymring for dagens situasjon.

Vi ser fram til fortsatt spennende debatt om arealplan. At MDG er imot det meste av fremtidig utbygging er en kjent sak, men det blir spennende å høre hva spesielt Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer til å gå for når det gjelder utvikling av denne fine byen vår!