– Vi er opptatt av at den nye sentrumsskolen blir en skole der elevene vil få gode inne- og uteområder som legger til rette for læring, helse og trivsel, skriver Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KFU i en pressemelding sendt til HA.

Onsdag kveld klokken 18 inviterer de til et møte om den nye sentrumsskolen i auditoriet på høyskolen på Remmen.

– Fagforeningene ønsker en tydeligere stemme i denne saken, og ser det som viktig å raskt være på banen nå når nytt vedtak ble fattet, skriver foreningene.

I fjor høst stanset den planlagte 1-10-skolen på Os opp. Nå har kommunedirektøren fått i oppdrag av den nye posisjonen å finne en løsning som gjør at den gamle skolekroppen på Os behodes, at det bygges noe ny skolebygningsmasse og at det bygges en stor idrettshall og en basishall.

Fagforeningene og foreldreutvalget har fått tak i to personer som er eksperter på fysisk læringsmiljø og uteareal. Det var nettopp en trang skolegård som var fagforeningene og foreldreutvalgets største bekymring med skolen som var planlagt påbegynt i fjor høst.

Siv Stavem er utdannet cand.paed og skriver doktorgrad om fysisk læringsmiljø på skoler. Hun representerer i tillegg norske myndigheter i OECDs ekspertgruppe for fysisk læringsmiljø. Og leder Utdanningsdirektoratets nasjonale rådgivningstjeneste for barnehage- og skoleanlegg. Kine Halvorsen Thorén er professor i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har hatt ansvaret for en fersk rapport om hvordan man kan sikre kvalitet i utformingen av uteområder i skoler og barnehager på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Begge to kommer til Halden onsdag kveld.

- Nå er det sentrumsskolen som er i fokus, men møtet kan også være aktuelt for de som jobber i barnehage, blant annet med tanke på rapporten som vil komme om strukturen for de kommunale barnehagene.

- Både fagforeningenes og foreldrenes hovedargument mot prosjektet som ble vedtatt var størrelsen på utearealet og det politiske vedtaket om differensierte friminutt. I vedtaket som kommunedirektøren nå skal jobbe videre med er rammene for utearealet bedret. Dette er vi positive til. Vi er opptatt av at den nye sentrumsskolen blir en skole der elevene vil få gode inne- og uteområder som legger til rette for læring, helse og trivsel, sier arrangørene.

Møtet er åpent for alle, men arrangørene ønsker at man melder seg på. Det kan man gjøre slik:

Påmelding medlemmer av Utdanningsforbundet: direkte til lokallagsleder på post@halden.utdanningsforbundet.no

Påmelding medlemmer av Fagforbundet: direkte til lokallagsleder på bente.helle.quanfouh@halden.kommune.no

Påmelding foreldre og andre interesserte: direkte til KFU på kfu@haldenskole.no