Ny Oslo-tunnel truer utbygging til Halden

Trolig utsettelse til Halden: Flertallspartiene på Stortinget vil bygge jernbanetunnel gjennom Oslo, det kan bety forsinkelser i Østfold. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Trolig utsettelse til Halden: Flertallspartiene på Stortinget vil bygge jernbanetunnel gjennom Oslo, det kan bety forsinkelser i Østfold. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Regjeringspartiene, KrF og Venstre vil bygge ny jernbanetunnel i Oslo. Det kan bety forsinkelser for ytre del av InterCity-forbindelsen, fra Sarpsborg til Halden. Fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen (Ap) er bekymret.

DEL

Etter det FB forstår ser det ut til å være flertall på Stortinget for å bygge nytt dobbeltspor til Sarpsborg, hvis bystyret sier ja til trasé gjennom byen. Opprinnelig sluttet den indre InterCity-ringen ved Seut. Dobbeltsporet fra Haug til Seut skal etter planen stå ferdig i 2024, og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) jobber for å nå dette målet.

Høyre, Frp, V og KrF vil trolig legge frem sitt forslag til Nasjonal transportplan for 2018–2029 senere i uken.

Må samkjøre jernbane- og veiutbygging

Fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen, som også er leder for Jernbaneforum Øst, sier at det har vært en viktig målsetting for Østfold-politikerne å få forlenget den indre InterCity-ringen til Hafslund i Sarpsborg, for å kunne samkjøre jernbaneutbyggingen med bypakken for Nedre Glomma.

Det er svært viktig å få felles planlegging og utbygging av dobbeltsporet og større veiprosjekter i Fredrikstad og Sarpsborg, som firefelts riksvei 110, ny fylkesvei 109 fra Råbekken til Sarpsborg og to nye bruer over Glomma. Jacobsen sier hun har godt håp om å få strukket den indre InterCity-ringen til Hafslund og få sikret denne i nasjonal transportplan. 

– Jeg tror vi lykkes med dette. Men vi må holde trykket oppe til avgjørelsen er tatt. For Østfold er det også svært viktig å få bygd dobbeltsporet videre til Halden og knytte byene tettere sammen. Hvis vi skal få mer av godset over fra vei til jernbane må vi også få dobbeltspor til Halden og videre mot Sverige, sier hun.

Fra Sarpsborg, ikke Fredrikstad

Ifølge Aftenposten vil samarbeidspartienes beslutning om å bygge jernbanetunnel gjennom Oslo føre til at den ytre del av InterCity-triangelet blir skjøvet ut i tid, og avisen peker på strekningene Hamar-Lillehammer, Fredrikstad-Halden og Tønsberg-Skien, også kalt Ytre InterCity. Men etter det FB forstår ser forsinkelsen ut til å gjelde strekningen Sarpsborg-Halden, mens Seut-Sarpsborg ligger inne i forslaget.

Stor effekt av jernbanetunnel

NSB har lenge pekt på behovet for å bygge en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Dagens løsning har dårlig kapasitet og er en flaskehals. I 2015 mente en ekspertgruppe at en ny togtunnel kan doble togtilbudet på det sentrale Østlandet. Nå vil de fire flertallspartiene på Stortinget ha fortgang i planene, og det betyr at andre prosjekter, med mindre effekt, må vente.

En ny jernbanetunnel gjennom Oslo vil øke kapasiteten kraftig, og ha positive ringvirkninger for hele transportmønsteret i det sentrale østlandsområdet.   

Ringeriksbanen skal også ligge inne i Nasjonal transportplan. Linjen skal legges fra Sandvika til Hønefoss, og er anslått til 20 milliarder, pluss veiinvestering. Den vil bety en times kortere reise mellom Oslo og Bergen.   

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags