Gå til sidens hovedinnhold

Stans i togplanene?

Artikkelen er over 5 år gammel

– Det er mange gode og logiske argumenter for rett linje, men tog innom sentrum av byene betyr mer og veier tyngre, skriver innsenderne.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Toglinjevalget er gjenstand for diskusjon i det offentlige rom, og det er bra at folk engasjerer seg. I 2011 hadde vi reelle valg, da var det til politisk behandling i alle berørte kommuner.

Nå risikerer vi at jernbaneverket setter inn sine ressurser på Ringeriksbanen til Hønefoss eller Kongsberg, og utsetter Østfold.

Nåværende regjering har sørget for at disse linjene er løftet inn i det som tidligere bare var planer for InterCity-triangelet. Midt på 90-tallet sto de klare med gravemaskiner og ferdig reguleringer for banestrekningen Råde-Fredrikstad.

Så valgte vi (Råde og Fredrikstad og fylkespolitikerne) i all god mening å være forståelsesfulle overfor Moss og aksepterte å la dem bli prioritert først. Det førte til at Jernbaneverket bare pakket sammen.

InterCity innom byene eller rett linje. Spørsmålet er ikke bare om å frakte folk til og fra Oslo, eller mellom Göteborg og Oslo. Det handler om å ha mulighet til å transportere folk med tog TIL og FRA sentrum av Østfoldbyene og MELLOM sentrum av disse.

Det vil være arbeidsplasser og butikker som gjør at folk bruker tog for å komme til sentrum av byene. Den største konsentrasjonen av boenheter er i sentrum av byene, og det vil være et stort pluss for miljøet hvis disse bruker tog, og sykkel til tog.

Det er kommet et spennende forslag om en kombinasjon av et oppsamlertog og bybane på den «gamle» toglinjen fra Halden til Råde.

Vi vet av erfaringstall at om man må bytte offentlig transportmiddel så mister man masse brukere som da heller tar privatbil deler eller hele strekningen så forslaget må veies opp mot dette.

Det vil være vanskelig å få god nok driftsøkonomi i en slik bybane-virksomhet og det vil derfor etter kort tid stå i fare for å nedlegges. Transport av folk på bane mellom byene må bygge på at det allikevel går tog til og fra Oslo.

Faktisk er tog i sentrum av byene en fantastisk mulighet for byfornyelse og dynamikk. Det skaper nye boliger, nye butikkarealer, nye park- og fellesarealer, ny næringsvirksomhet, – ny vitalitet på mange måter.

Ja, det er vanskelig når hus ryker, men det er også en ny mulighet for dem som blir berørt. Korridoren med dobbeltsporet i Råde er for øvrig 25-30m bred, ikke 120m som noen antyder. Det er også utfordrende for dem som bor i hus som ikke blir fjernet, men blir naboer til ny linje.

Jeg håper vi kan få til mye tunneler og at de som blir sterkt berørt får gode kompensasjoner og forebyggende tiltak på boliger og eiendommer. Det hjelper i litt, selv om det føles vanskelig.

I Fredrikstad foreslår Sp at vi skal ha lange tunneler både på vestsiden og østsiden av Grønli/sentrum. Selv om det blir dyrt vil vi kunne argumentere med lang nedbetalingstid på toglinjer.

I Sarpsborg ønsker vi også en del tunneler/kulverter. Nå er det viktig å få gjennomført utredning av de mulighetene både vi og Jernbaneverket ønsker.

Det er mange gode og logiske argumenter for rett linje, men tog innom sentrum av byene betyr mer og veier tyngre. Det argumenteres med jordvern, men det er også en jordvernfare med rett linje. Det vil kunne tas mye jord på Råbekken og særlig i Borge dersom toglinjen legges her.

En rett linje vil svekke det pulserende sentrum som vi vil ha i våre to byer i Nedre Glomma. Senterpartiets lokallag i Sarpsborg og Fredrikstad samt fylkestingsgruppa ønsker å få dobbeltsporet langs vestre linje utredet nå.

Vi kjemper for at det skal planlegges og bygges til og med Hafslund og ikke stoppe ved dagens jernbanestasjon i Sarpsborg. Da kan vi få til en sambygging av bruene for bane og bil over Sarpefossen.

Så må vi få til løsninger som tar vare på Olavsvolden i Sarpsborg og kulturminner her. Det er en fare for at baneutbyggingen stopper på Seut før Fredrikstad, så vi må kjempe for at byggingen blir videreført og realisert helt til Hafslund i 2026.

Kommentarer til denne saken