Innsnevring av veien fordi elva har vasket bort fundamentet

Fylkeskommunen holder situasjonen under oppsyn.