Regjeringen strammer inn deltidsstillinger og vil kun ha hele stillinger i arbeidslivet. Det blir lovfestet at ansettelser som hovedregel skal være fulltid og vil en ansette deltidsstillinger så må dette dokumenteres og søkes om. Dette gir mer byråkrati, vi trenger ikke flere reguleringer og byråkrati vi trenger mindre for å gjøre livet lettere for folk flest.

Halden kommune, med de rød/grønne vil også bare ha heltidsstillinger. Er dette til det beste for folk flest? Nei, mener vi i FrP.

Et lite enmannsfirma vil altså ikke kunne leie inn ekstrahjelp når aktiviteten øker i bedriften enten det er en frisør eller snikker ei heller kan fiskemottak eller en jordbærbonde gjøre det samme.

Hva med dem som er delvis uføre og bare kan jobbe delvis? Hva med dem som trenger å bygge opp arbeidserfaring? Hva med heltidsstudenter som vil spe på økonomien? Hva med dem som kun vil ha en halvdagsjobb fordi de er i en livssituasjon som kan være krevende? Hvor blir valgfriheten av?

Det er ikke stat og regjering som skal bestemme over enkeltindivider, folk flest liker å bestemme selv. Fremskrittspartiet vil og mener at folk flest klarer å bestemme selv hvor mye en kan jobbe. Vi trenger ikke flere reguleringer og formynderi, vi må ha mindre.