Det har lenge vært vanskelig for beboere på Os å finne parkeringsplass på dagtid. Derfor har Halden kommune bestemt at boligsoneparkering er det riktige å innføre.

Dette er snakk om deler av området mellom Gimleveien og Schultzveien.

Krav til avtale

Boligsoneparkeringen skal fungere mandag til fredag klokka 7-19 og lørdager klokka 8–16. Man må ha en gyldig avtale for å parkere innenfor sone-skiltene, som viser der det er boligsoneparkering.

Det er ventet at utkjøringen på Os vil åpne 1. juli, og det er da de nye parkeringsreglene vil bli tatt i bruk.

Har man ikke gyldig avtale til å parkere innenfor sonene, vil kunne medføre kontrollsanksjon.

Dette skriver Halden kommune om hvorfor det skal være boligsoneparkering;

Hvorfor boligsoneparkering?

Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i sentrum. Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det oppstår lett farlige situasjoner. Små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting.

Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø. Ordningen gir beboere særfordeler når det gjelder parkering i boliggatene