Koronapandemien setter også i år en stopper for en del nordmenn som ønsker å tilbringe sommerferien i utlandet. Men for mange barn som vokser opp i Norge, er det en uaktuell problemstilling. Å reise på sommerferie for dem er ikke mulig, verken i Norge eller i utlandet.

Redd Barna har i rapporten «Alt koster penger! Erfaringer og råd fra barn om fattigdom og utenforskap i Norge», snakket med barn om hvordan det oppleves å vokse opp i en familie med dårlig råd og hva penger betyr i livene deres. Barna forteller at det er vanskelig å være fattig i Norge. De forteller at det er skambelagt, og at de må bruke mye energi i hverdagen på å skjule at de er fattige. Flere later som de ikke vil være med på aktiviteter når de i virkeligheten ikke har råd til å være med. De forteller at mangel på penger fører med seg mye uro i hjemmet, og at det går utover evnen deres til å konsentrere seg når de er på skolen. Mange av barna er også opptatt av at skolen i praksis ikke er gratis. Ikke alle har råd til skoleutstyr som pennaler, skolesekker og liknende.

En del familier har heller ikke råd til å sende barna på skoleturer og andre aktiviteter. Heller ikke det å reise på en sommerferie er realistisk for mange familier. I fjor svarte 6% av befolkningen at de ikke hadde råd til en uke ferie, ifølge SSB. For alenemammaer og pappaer, var 1 av 5 ikke i stand til å ta med barna på ferie. I slike tilfeller blir forskjellene mellom fattig og rik smertelig synlig for barna, og de som ikke har foreldre med nok penger kan oppleve å falle utenfor fellesskapet. Pengemangel gjør barn bekymret for fremtiden og hvordan den skal bli. Barna sier rett ut at de som kommer fra familier med dårlig råd, har færre muligheter i livet og at fattigdom kan arves.

Vi snakker dessverre ikke om en liten gruppe barn som har det på denne måten. Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt i Norge er på hele 11,7 prosent ifølge de siste tallene fra SSB, og tallene har økt jevnt og trutt over flere år.

Barn er selv de fremste ekspertene på sine egne liv, og det er viktig å lytte til dem hvis vi skal kunne få til gode løsninger. Denne kunnskapen må være grunnlaget når myndighetene og andre skal utvikle treffsikre tiltak for å forebygge og bekjempe familiefattigdom i Norge.

Barn som Redd Barna har snakket med, har gode forslag til hva som bør gjøres for å bøte på utfordringene ved å ha lite penger. Barna anbefaler blant annet gratis skolemat og utstyr til skolen, at foreldre må få høyere inntekt gjennom økt støtte fra Nav, og at fritidsaktiviteter bør bli billigere. I tillegg til konkrete forslag snakker de om et behov for endring i holdninger og større verdimessige endringer i samfunnet. De ønsker seg mindre press, stress og mindre søkelys på penger.

Det er mulig å løfte familier ut av fattigdom og sikre gode levekår for alle barn, men da må det handles nå. Til høsten er det valg. Det er på tide å bruke stemmen sin til å snu fattigdomsutviklingen og stemme på et parti som tør å ta jobben med å sikre en god oppvekst for alle barn og unge, uansett hvor tynn foreldrenes lommebok er.

Stina Eiet-Hamberg , Spesialrådgiver i Redd Barna