Tilbudet vil være åpent tirsdag og onsdag.

Det forteller Halden-prest Berit Øksnes til Halden Arbeiderblad.

Initiativet er gjort i samråd med Halden kommunes kriseteam og politiet for at Haldens befolkning skal ha et sted å henvende seg hvis de ønsker det.

Immanuels Kirke er åpen resten av dagen fram til klokka 21.00, tirsdag. Onsdag åpner de dørene igjen klokka 16.00, og holder åpent til 20.00. Der kan man tenne lys, søke ro eller fellesskap med andre. Der får man noen å snakke med om man har behov for det.

– En ulykke i nærmiljøet berører mange, og det vekker tanker og følelser som det kan være godt å dele med andre, sier Berit Øksnes som er en av prestene bak initiativet.