Under overskriften "Takk" hadde Simen Paulsen (MDG) et leserbrev i HA onsdag 20. mars. Innholdet er greit for meg bortsett fra dette utsagnet, sitat: "De finner raskt ut av selv om nesten 100 prosent av strømmen som produseres i Norge er fornybar, selges mye av denne til utlandet slik at mesteparten av strømmen vi bruker i Norge, er fossil kraft som er importert."

Dette er en seiglivet myte som bare er relevant i en fiktiv verden. Jeg vedlegger en graf over perioden 1990 - 2018 som viser data fra produksjonen av elektrisk energi. Grafen viser at importen stort sett utgjør 10% eller mindre av nettoforbruket vårt, og det er egentlig umulig å si hva opprinnelsen er. Mye kommer fra Sverige som har mye vann-, vind- og kjernekraft. I Sverige utgjør kjernekraften omkring 40 % og fossile kilder bare 2,2 % av produksjonen. REf. : https://snl.no/Kjernekraft_i_Sverige . En god del kommer også fra Danmark over de fire kablene mellom Norge og Jylland. Her dreier det seg om en blanding av vind- og fossilbasert energi.

Eksporten vår har stort sett  vært mye høyere enn importen. Siden 1990 har  nettoeksporten til sammen blitt nesten 170 TWh som er omkring 40 TWh mer enn vårt årlige nettoforbruket. 

Les også: En stor takk til de streikende elevene!
 

Av sitatet ovenfor kan man også få inntrykk av at vi har et konstant underskudd på elektrisk energi og er avhengig av å importere fra utlandet. Men det var kanskje utilsiktet.

For å belyse situasjonen ytterligere kan jeg vise til en EU rapport fra 2018: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8612324/8-25012018-AP-EN.pdf/9d28caef-1961-4dd1-a901-af18f121fb2d . Der er det oppgitt hvilke mål for fornybar energi som EU- og EØS-landene har forpliktet seg til å nå i 2020. Norge har et mål om 67,5 % og hadde allerede i 2016 nådd 69.4 %.  Til sammenligning har EU som helhet et mål om å nå 20 % fornybar energi i 2020.