Selvfølgelig er det liv laga for Prestebakke skole!

Jeg må innrømme at jeg skvatt da jeg så forsiden på fredagens utgave av HA. Det var en kraftig overskrift.

Etter å ha lest det skikkelig igjennom, må jeg si at det både skuffer og overrasker meg at et sitat som dette blir brukt som hovedoppslag.

Vi har heldigvis ytringsfrihet i dette landet, og jeg heier alltid på ungdom som er engasjert, men at en voksen redaktør velger å smøre dette utover førstesiden gjør meg skikkelig sint.

Hvilke signaler ønsker han å sende ut? Hva blir konsekvensen av dette?

Prestebakke skole er siden skolestart 2018 en fådelt skole. Det for å tilpasse seg dagens situasjon i forhold til elevtall. De ansatte har vært på studietur og fått nødvendig opplæring for å jobbe med elever på ulik alder i samme gruppe. Konseptet var ikke ukjent for dem, ettersom sammenslåing av klasser i en del fag allerede har vært praktisert ved skolen i flere år. Dette er jeg sikker på lærerne klarer helt utmerket. Av egen erfaring mener jeg også at oppfølgingen av hver enkelt elev blir godt ivaretatt på Prestebakke skole. Alle blir sett!

Kampen om Prestebakke skoles eksistens har blitt kjempet flere ganger gjennom de siste 10-12 årene og heldigvis er skolen fortsatt høyst levende.

Uten Prestebakke skole vil vi sitte igjen i en fattig bygd med lite fellesskap og samhørighet. I tillegg blir det liten eller ingen tilflytting av unge mennesker til å holde aktiviteten oppe slike ting som faktisk skaper fellesskap. Som kirken, som skytterlaget, som dampskipsselskapet, som strikkekafeene for å nevne noe. Det er veldig synd om denne bygda som er så fin å vokse opp i skulle ende opp med bare sommerhus.

Skolen gir sambygdingene muligheten til å bli kjent med hverandre gjennom barna sine. I en hverdag der de aller fleste setter seg i bilen om morgenen for å kjøre til Halden eller lenger på jobb, blir det ikke så mye tid til å treffe folk i andre deler av bygda, men gjennom foreldremøter og aktiviteter på skolen ved f.eks 17.mai, juleavslutninger og dugnader så blir vi kjent!

Det er når vi blir kjent vi kan skape noe sammen. Det kan være små ting, som å stoppe og ta en kaffekopp om man har veien forbi, eller til å bli med i en eller annen aktivitet.

Når barna skal konfirmeres ser de fram til at de skal tilbringe undervisningen sammen med "den gamle gjengen fra skolen".

Det finnes sikkert ting ved Prestebakke skole som ikke er perfekt, men det tør jeg påstå at det gjør ved de store barneskolene også. Jeg har stor respekt for jobben de ansatte ved Prestebakke skole gjør og minner samtidig om at selv om en grendeskole er uvanlig i Halden kommune, finnes det mange av dem andre steder i vårt langstrakte land.

Om bygda vår ønsker å være rustet for framtida, så må vi holde sammen, vise hverandre respekt og bevare Prestebakke skole!