Ser at redaktøren mener at «vi bor i en by med en konservativ ånd hvilende over oss der alt skal beholdes, og noe bli bevart». Videre hevder redaktøren at «engasjementet for å bevare er mye sterkere enn for å utvikle», og henviser blant annet til en gammel skolebygning som veltet et helt kommunevalg.

For å finne ut om en virkelig er konservativ, kan en prøve å lese litt på hjemmesiden til Civita (en liberal tankesmie). Der står det at konservative ikke bare er opptatt av å bevare det bestående, men også ønsker å forandre for å bevare.

Vel, det konservative partiet Høyre i Halden ville verken bevare skolen eller forandre den slik at bygningen kunne tas vare på. En kan lure på om vi har et parti i byen vår som kaller seg konservativt, men egentlig ikke er det. Da er det godt å vite at det finnes en konservativ ånd blant oss andre som ikke er helt sikre på om vi er «konservative» eller «ikke-konservative». Kanskje det er slik at de som kaller seg konservative, ikke er det, og de som er det, ikke kaller seg det?