Gå til sidens hovedinnhold

Ikke la pandemitrettheten gå ut over de nordiske naboene våre!

Dessverre har vi under pandemien fått en del urovekkende rapporter om en gryende mistenksomhet mellom våre søster- og broderfolk rundt omkring i Norden, skriver norsk og svensk representant for Nordisk råds grensehindergruppe.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Covid-19 setter samfunnene våre under hardt press, og pandemien påvirker oss sterkt på det personlige planet. Hverdagslige ting som vi har tatt for gitt, som å treffe nære og kjære, holde fester og gå på store arrangementer, er for mange byttet ut med ensomhet og isolasjon.

Av det følger stress, uro og frykt. Hvem bærer på smitten? Hvem skal jeg unngå?

Under pandemien har ikke minst livet i de nordiske grenseregionene blitt hardt rammet. Landene våre har valgt forskjellige veier for å takle pandemien, og de som bor og jobber i grenseregionene, har blitt tvunget til å forholde seg til ulike restriksjoner. Plutselig har grensen som tidligere ble oppfattet som noe abstrakt, blitt en høyst konkret skillelinje mellom folkene våre.

Det skaper naturligvis irritasjon blant mennesker som i generasjoner har beveget seg fritt mellom landene, og det gir opphav til spenninger selv mellom de beste nordiske naboer.

Dessverre har vi under pandemien fått en del urovekkende rapporter om en gryende mistenksomhet mellom våre søster- og broderfolk rundt omkring i Norden. Det har handlet om hendelser som iblant til og med har blitt oppfattet som mobbing av dem som har blitt rammet.

Selv om det kanskje dreier seg om enkeltstående og få episoder, er dette noe vi i Nordisk råds grensehindergruppe tar kraftig avstand fra. Vi har stor forståelse for at pandemien er anstrengende for mange, men det finnes ingen grunn til å mistenkeliggjøre vennene våre på den andre siden av grensen. Det er helt vesentlig at vi nå verner det gode nordiske samholdet og bygger videre på det når pandemien er over.

Nordisk råd arbeider nå for en felles nordisk strategi for bedre å kunne håndtere den pågående krisen, og også framtidige kriser. Rådet vil at de nordiske regjeringene og myndighetene i framtiden skal informere hverandre bedre før de fatter vedtak om tiltak som begrenser den frie bevegeligheten over grensene. På den måten kan nabolandene raskt forholde seg til den nye situasjonen og dermed redusere de negative konsekvensene for mennesker som lever og jobber i grenseregionene.

Det er også behov for forskningsbasert kunnskap som kan utgjør grunnlaget for et framtidig nordisk samarbeid om håndtering av pandemier.

Vi i Nordisk råd kommer til å arbeide for at Norden skal bli bedre til å samarbeide og koordinere tiltak i krisesituasjoner. Men akkurat nå må vi forholde oss til de ulike reglene ved grensene med gjensidig respekt og toleranse.

Respekt for naboene våre og en nær samhørighet ligger i vårt nordiske DNA. Vi må ikke la covid- 19 få ødelegge det. Vi skal bygge på det gode vi har sammen, og vi skal bygge bedre etter covid- 19.

Kommentarer til denne saken