Det finnes store områder i Halden som egner seg til boligbygging. Og det må bygges flere boliger. Etter min oppfatning først og fremst for å få byens egne unge til å bosette seg i kommunen, gjerne friste nye unge og familier til å flytte til Halden. Studenter ved Høgskolen for eksempel.

Da synes jeg det bør satses på borettslags-utbygging i regi av så ideelle borettslag som mulig. Rimelige blokkleiligheter, småhus og rekkehus.

Å ta sentrale friarealer ved strandkanten sentralt i kommunen som Tyska og Hollenderen er kort-tenkt. Hvem av våre unge har råd til å bosette seg der? Oslo skryter fra tid til annen av sin boligbygging – for ikke mange år siden ble det bygd på Tjuvholmen og Bjørvika. På Finn.no i skrivende stund finner jeg de to rimeligste leilighetene i disse områdene på 60 kvadratmeter til henholdsvis 9,3 millioner og 7 millioner kroner. Tidligere i februar i år gikk en leilighet i Vika på 11 kvadrat – altså litt mindre enn et landsens hønsehus for 2,4 millioner.

Det kan ikke være noe prioritert mål for kommunen å skaffe fiffen lekre tomter ved sjøen på bekostning av allmenheten for at rikfolket skal få boltre seg med cabin-cruisere liggende og duppe nedenfor boligene.

Derimot legge til rette for en sosial boligutbygging. Jeg ser at i borettslaget vi bor i på Bjørklund flytter en del godt voksne mennesker inn når noe er for salg fordi de ønsker sikkerheten et borettslag kan tilby. Fri for ytre vedlikehold, fri for hagearbeid som ofte følger med en eiendom. Men også yngre mennesker later til å fatte interesse for borettslag som boform. Barnefamilier setter pris på andre barnefamilier i sammen borettslag, og får kanskje bedre tid til barna ved å slippe ytre vedlikehold. Jeg bodde første gang i borettslag på Abildsø i Oslo midt på 80-tallet. Da ble jeg fascinert av hvor stolte andelshaverne var av borettslaget, da passet på, holdt ved like – arrangerte dugnader en gang i året. Mange av beboerne den gang hadde bodd der fra blokkene ble bygd på 50 og 60-tallet, fagforeningsfolk som hadde sansen for at man eide noe sammen – samtidig som man hadde sin egen suverene leilighet. Det borettslaget hadde den gang egen barnehage og fellesvaskeri.

Vi er, som de fleste, heldige og har veldig gode, fredelige naboer. Vi føler oss trygge med naboer på alle kanter om det skulle være noe. Trenger man hjelp til noe er det som regel hjelp å få.

I dag er det ikke store forskjellen på selveier-blokker og borettslags-boliger. Med unntak av fellesskapstanken – borettslaget ansvarlig for felles-arealer, ytre vedlikehold og slikt. Nå vil man selvsagt noen steder finne slike Narvesen-look-alike som i Robert Stoltenbergs komiserie «Borettslaget». Det vil alltids finnes noen som følger ufattelig mye med på hva andre gjør. Prinsippryttere. Folk som stikker de ufyselig lange nesene i sine i alt mulig. Men det tror jeg finnes i alle boligområder. Stor sett er de utdøende anakronismer man bare får flire av.

Avslutningsvis. Jeg synes Halden kommune og de politiske partier skal tilrettelegge en boligbygging for byens unge, for mennesker vi som kommune kan tiltrekke oss fra andre steder – og gjerne satse på en storstilt utbygging av småhus – rekkehus – og blokk-bebyggelse i regi av borettslag. Uten å legge beslag på friområder rundt byen – som Tyska og Hollenderen.