Når du starter i 1 klasse, blir du fortalt at på skolen skal du ha det gøy, få venner og lære. Men realiteten er en helt annen! Ja, du får venner og har det gøy, men det er minimalt. Jo eldre du blir, jo mer skole får du. Helger og ferier blir fylt med lekser og skolearbeid, ikke fri og avslapping. Dette må vi endre!

Jeg mener at dagens skolesystem er lagd for at de som ikke er skoleflinke blir satt opp for å bli skolelei. Det å falle ut av skolen er altfor lett. Selvfølgelig skal man lære på skolen, men måten man lærer på må endres. Man må også fjerne det fokuset vi har på karakterer. Fokuset skal være på læring, og at man lærer på en måte som gjør at man ikke faller ut.

Fordi noen elever lærer best av intensiv klasseromsundervisning, mens andre trenger mer praksis, og å komme seg ut av den gammeldagse klasseromsundervisningen. Ved å gi alle samme type undervisning vil man presse de som er skoleleie og ikke lærer av å sitte i et stille klasserom ut av skolen, og kun gjøre de som er skoleflinke, enda mer skoleflinke. Vi må ha en inkluderende skole hvor de som trives i et stille klasserom får det, og de som trenger mer praktisk og aktiv læring også kan få det. I 2022 må vi faktisk se at ikke alle er like, og legge til rette for at alle skal kunne fullføre skolen best mulig.

I dagens samfunn sliter flere og flere unge med psykisk helse. Tallene for antall unge som får diagnostisert psykiske lidelser har steget det siste tiåret. Når vi ser at flere unge sliter med psykisk helse så man jobbe for å sørge for at skolearbeidet er på skolen, og at man får tid til å slappe av og sosialisere seg utenfor skoletid. Unge skal ha tid til å delta på fritidsaktiviteter og koble av fra skolen. Dette kan vi gjøre ved å senke fokuset på karakterer, ved å f.eks. kun gi karakter to ganger i halvåret og ikke etter hver eneste oppgave.

Vi må ha helsesykepleier på skolen hver dag slik at de som sliter har noen å snakke med. Vi må gi mindre eller ingen hjemmelekser slik at man kan koble av fra skolen etter skoletid. Jeg utrolig glad for at AUF jobber for en leksefri skole! Ikke bare gir det elevene fritid etter skolen, men det får ned forskjellene mellom de som kan få hjelp med lekser hjemme, og de som ikke kan det.

Viktigst av alt vi må se hver enkelt elev og tilrettelegge for elevene, slik at man kan gå ut av skolen med gode minner og læring!

Solveig Linéa Indstø
Lokallagsleder for Halden AUF