– Mellom Oslo og Gøteborg er det kapasitetsutfordringer på jernbanen. Dette gjør det vanskelig å forbedre både person- og godstogtilbudet på strekningen.

– Svenske Trafikverket har allerede begynt å se på mulige tiltak, og Jernbanedirektoratet skal nå samarbeide med dem om dette. Vi ønsker at flere reisende og mer gods skal transporteres grønt over svenskegrensen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding som ble sendt ut onsdag

Langt bak skjema

Utbygging av infrastruktur på Østfoldbanen ligger langt bak tidligere skisserte fremdriftsplaner, og utbyggingskostnadene har økt betydelig. I tillegg er den økonomiske situasjon nå trangere. Det er derfor ikke aktuelt å bygge sammenhengende dobbeltspor til Halden – i hvert fall ikke på veldig lenge, står det i pressemeldingen fra Samferdslesdepartementet.

Regjeringen har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å om å utrede og foreslå hvordan togtilbudet til de reisende på Østfoldbanen bør forbedres, med utgangspunkt i et mål om to tog i timen til Fredrikstad. Regjeringen ba også Jernbanedirektoratet om å vurdere videre strategi for utvikling av togtilbudet mellom Fredrikstad og Halden.

Med dette utgangspunktet er det nødvendig å se med nye øyne på hva som kan være aktuelle tiltak for å gjøre fjerntog- og godstogtilbudet mellom Oslo og Gøteborg mer attraktivt.

En mulighetsstudie med bred tilnærming

Mulighetsstudien som Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å gå i gang med, skal belyse nettopp dette. Kartlegging av markedsbehov og transportstrømmer mellom de to byene, beregninger av fremtidig transportbehov og vurdering av klima- og miljøeffekter er blant temaene som skal belyses.

Dette skal gjøres for både person- og varetransport. Utredningen skal også skissere hvordan utviklingen av jernbanen kan gjennomføres trinnvis, og vise virkninger som oppnås ved de ulike trinnene.

I juni 2022 fikk svenske Trafikverket et tilsvarende oppdrag om å gjennomføre en utredning av muligheten for økt kapasitet, økt aksellast og raskere reisetid for person- og godstransport på strekningen Gøteborg–Oslo. Regjeringen har bedt Jernbanedirektoratet om å samarbeide med Trafikverket i utredningen og koordinere fremdriften i oppdragene.

– Vi tok grundig feil

Så sent som i oktober i år gikk haldenser Thor Heine Jakobshaug, som er leder for Lokomotivpersonalets forening i Østfold og lokføreren på Østfoldbanen, sammen med en rekke andre tillitsvalgte i Jernbane-Norge knallhardt ut og kalte Ap/Sps jernbanepolitikk for et gedigent løftebrudd.

– Vi mobiliserte kraftig for et regjeringsskifte. Belønningen ble oppsplitting og en intercity-utbygging som skyves ut i det blå.

Jakobshaug kritiserte blant annet Østfolds egen samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård.

– Vi trodde argumentene fra de ansatte og tillitsvalgte ville bli hørt med en Ap-ledet regjering. Men der tok vi grundig feil. Nygård & Co. fører langt på vei den samme politikken som Erna gjorde. De er verken opptatt av å ta tilbake statlig eierskap eller sette fart på Inter-City-utbyggingen mot Halden slik det ble lovet under valgkampen, uttalte Jakobshaug, på vegne av de 90 medlemmene i Lokomotivpersonalets forening lokalt.

Hundrevis har meldt seg ut

Den stadig tøffere kritikken mot Nygård og Samferdselsdepartementet har også resultert i at mellom 200 og 400 Ap-medlemmer i jernbanens fagorganisasjoner har meldt seg ut av partiet.

– I år etter år hørte vi Nygård kritisere forgjengeren Knut-Arild Hareide (KrF) på det sterkeste for å ha glemt Østfold. Ble det mer fart i sakene etter regjeringsskiftet i fjor høst? Nei, det gjorde ikke det. Jeg tror egentlig ikke mer på Nygård enn på forgjengerne hans.

Noe dobbeltspor gjennom Fredrikstad, Sarpsborg og videre til Halden tror jeg ærlig talt aldri vil komme. Det tror vel kanskje mange av politikerne selv også innerst inne, raste Jakobshaug.

Laupsa: – Ikke fornøyd

Fungerende ordfører i Halden, Linn Laupsa (Ap), sier at hun ikke er fornøyd

– Det er jeg overhode ikke fornøyd med, og vi kommer ikke til å gi oss på at det bør gå et dobbeltspor til Halden.

Dette er samferdselsministeren veldig klar over. Så er det sånn at hver meter med dobbeltspor som bygges mellom Oslo (og Gøteborg) og hit er bra, for det vil forkorte reisetiden, sier Laupsa til HA.