Får 161 millioner ekstra, men flere vil miste jobben ved IFE

IFE er svært fornøyd med at regjeringen i dag bidro med betydelige midler over det reviderte nasjonalbudsjettet. Nå skal IFE i gang med en stor omlegging som vil innebære at flere mister jobben.

Artikkeltags