IFE får fortsette med brenselsinstrumentverkstedet i Halden

Artikkelen er over 1 år gammel

IFE får fornyet konsesjon for å drive forskningsreaktoren JEEP II og andre atomanlegg på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Halden.