Idrettsrådet oppfordrer til å ha aktivitet for de yngste

De fleste idrettslagene i Halden har valgt å stenge ned all aktivitet, selv om anbefalingen fra kommuneoverlegen gjelder «breddeidrett for alle over 12 år». Nå håper Halden Idrettsråd at klubbene åpner for trening for de yngste.