Håper å begynne å bygge idrettshall på Os til høsten

Halden kommunes administrasjon legger opp til at nye Os skole med idrettshall skal til politisk behandling 19. mars. Byggestart for ny idrettshall på Os er til høsten.