Dette blir nye Idd skole

Slik blir nye Idd skole seende ut. Den nåværende ungdomsskolen ligger øverst i bildet, mens barneskolen bygges langsmed og syd for eksisterende kunstgressbane.

Slik blir nye Idd skole seende ut. Den nåværende ungdomsskolen ligger øverst i bildet, mens barneskolen bygges langsmed og syd for eksisterende kunstgressbane. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Politikerne i undervisning og oppvekst vedtok enstemmig at Idd skole skal bygges på tomta ved Risum ungdomsskole. Et konkret forslag til skolebygning fra SG-arkitekter ble også vedtatt.

DEL

Rådmannens forslag om å utrede lokalisering av skolen på tomta til Halden videregående skole ble blankt avvist av politikerne i utvalget.

Forkastet rådmannens forslag

Og det politiske signalet kunne ikke vært tydeligere.

Verken posisjon eller opposisjon ville engang diskutere rådmannens forslag om å trekke inn tomta til den videregående skolen i debatten igjen.

I stedet stadfestet man det tidligere vedtaket om å bygge på kommunens egen tomt ved Risum ungdomsskole.

Vedtok skole til 182 mill

Man vedtok også et helt konkret skoleprosjekt med en kostnadsramme på 182 millioner kroner, og som senest skal stå ferdig til skolestart 2018.

Det er SG arkitekter som står bak prosjektet som nå er vedtatt.

- Om jeg ikke spretter champagnen i kveld, så kan det i hvert fall hende det blir et lite glass vin, sa en glad rektor, Jostein Stø til HA.

Møtet i hovedutvalget startet med en befaring på Risum, før SG arkitekter presenterte sitt arbeid.

Patrik Bergmann og Jan Tore Grimsrud la fram fire ulike løsninger, samt to mulige forslag for en 1–10 skole. De var selv klare på at de anbefalte den såkalte modell C.

- Jeg er selv veldig tiltalt av det forslaget SG har lagt fram, selv om det nå er viktig med brukermedvirkning for å se på en del av detaljene, mente Stø.

Ingen debatt

Etter en god og grundig presentasjon, skapte det faktisk ingen debatt hos politikerne. Posisjonen, SV og Ap la fram hver sine forslag. Gruppeleder Roar Lund (H), mente forslagene var såpass like at det burde være mulig for utvalget å jobbe fram et enstemmig vedtak.

Kirsti Brække Myrli (Ap) ba derfor om et gruppemøte, hvor de bakte sammen de tre forslagene til et omforent forslag, som også fikk støtte av posisjonen.

Dette er forslaget

Dermed ble alle de tre første forslagene trukket og man fikk et enstemmig forslag som følger:

  • Kommunens tomt 162/10, sør for Risum ungdomsskole, alternativ C «sør» vedtas som lokalisering av ny skole på Idd.
  • Halden kommune igangsetter regulering
  • Halden kommune igangsetter prosjektering
  • Halden kommune setter skifte av kunstgressdekke i bero
  • Man vurderer mulige synergieffekter mellom barne- og ungdomsskolen.
  • Den nye skolen skal stå ferdig tidligst mulig, og senest til skolestart 2018.

Ferdig i 2018

I utgangspunktet ønsket politikerne at skolen skulle stå ferdig til 2017, men etter at Patrik Bergmann presenterte en framdriftsplan innså politikerne at dette rett og slett ikke er mulig å få til.

Arkitekt Jan Tore Grimsrud og leder for prosjektgruppa, Knut Nilsen på befaring. Omtrent akkurat her hvor de står vil inngangspartiet til den nye skolen komme.

Arkitekt Jan Tore Grimsrud og leder for prosjektgruppa, Knut Nilsen på befaring. Omtrent akkurat her hvor de står vil inngangspartiet til den nye skolen komme. Foto:

– Dersom absolutt alt går på skinner kan skolen stå ferdig i mars 2018. Og da har vi fortsatt dårlig tid. Det mest realistiske vil derfor være å si at skolen kan stå ferdig til skolestart 2018, forklarte arkitekten.

Området må blant annet reguleres. En prosess som er ventet å ta minst åtte måneder.

Da har man allerede kommet til årsskiftet.

Byggeperioden antas å være på minst 14 måneder.

Det er i tillegg diverse prosesser i forhold til anbud og prosjektering som må gjennomføres. Selv om noen av prosessene kan kjøres parallelt, ble det understreket at det ikke er praktisk mulig å få skolen ferdig til skolestart 2017.

Ingen tid å miste

Dette tok politikerne seg ad notam og endret forslaget sitt i tråd med arkitektenes anbefalinger.

At skolen kommer et år senere enn tidligere vedtatt bekymrer ikke rektor Stø.

– Jeg har hele tida ment at det er viktigere at vi får et bra prosjekt og en bra skole, enn at vi har hastverk og får noe som er dårligere, understreket han.

For å rekke å bli ferdig til skolestart 2018, ble det understreket at man ikke har noen tid å miste og snarest må komme i gang med det videre arbeidet.

Bygges rundt kunstgressbanen

Det vedtatte forslaget innebærer at skolen bygges langsmed den nåværende kunstgressbanen og i området mellom kunstgressbanen og gressbanen.

Dette innebærer at man faktisk klarer å bevare begge banene, selv om de blir litt mindre.

Man utnytter også den naturlige høydeforskjellen i området ved å la skolebygningen gli naturlig inn i terrenget.

Skolen vil være oppdelt på en måte som gjør at de ulike alderstrinnene får egne uteområder, også inne er det tydelige baser for hvert av trinnene.

Patrik bergman og Jan Tore Grimsrud fra SG Arkitekter informerte politikerne om tegningene for den nye skolen på Risum.

Patrik bergman og Jan Tore Grimsrud fra SG Arkitekter informerte politikerne om tegningene for den nye skolen på Risum. Foto:

Selvsagt er det også fellesområder som skolekjøkken og bibliotek. Det er også tegnet inn et spektakulært amfi i forbindelse med inngangspartiet.

Nye veier

Arkitektene har også tatt høyde for trafikkøkningen. En skole med 600 elever vil medføre økt trafikk. Det er derfor tegnet inn et nytt veisystem, hvor man kjører i en bue, slik at man slipper problematikk med biler som må rygge og snu.

Det blir også egen gangveier på skoleområdet og all biltrafikk holdes på denne måten unna skolens uteområder.

På solsida

En del av bygningskroppen er, som det framgår av tegningen, skråstilt. Dette er blant annet på grunn av solforholdene, slik at man unngår å ha deler av skolen på et område hvor sola forsvinner veldig tidlig om ettermiddagen.

Kunstgressbanen og gymsalen vil utgjøre et tydelig skille mellom den eksisterende ungdomsskolen og den nye barneskolen.

To gymsalløsninger

SG har også tegnet inn en ny gymsal i forlengelsen av dagens gymsal. Den er kostnadsberegnet til cirka 34 millioner.

Noe som fikk rektor Stø til å se muligheter i forhold til debatten om kommunes eventuelle kjøp av den videregående skolen for å få bygget ny hall i sentrum.

– Dersom man kan få kjøpt Risum videregående skole til noe i nærheten av den summen (34 mill), så har vi jo en flott hall som ligger der klar til bruk og vi kan ta gymsalen ut av dette prosjektet.

– Resten av den videregående skolen kan jo da kommunen bruke til hva den vil, mente rektoren.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags