Gå til sidens hovedinnhold

Les protesten fra 42 aspedamminger

Artikkelen er over 4 år gammel

Åpent brev til Haldens folkevalgte vedrørende innspill om utvidelse av Prestebakke skolekrets.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi registrerer at SU ved Prestebakke skole har avgitt en høringsuttalelse til endringer av skolegrenser i Halden kommune. Kort oppsummert ber FAU/Elevrådet på Prestebakke Halden kommune flytte skolekretsgrensen for Prestebakke til Aspedammen/Bakke for å “gi trygghet og forutsigbarhet” og “gi flere elever og deri en mer økonomisk drift av Prestebakke skole”.

Selv om vi har forståelse for at folk i Enningdalen og på Kornsjø ønsker å hegne om grendeskolen sin mener vi likevel det er nødvendig å si VELDIG tydelig: Dette er et innspill vi som foresatte til barn på Idd skole bosatt i de aktuelle områdene er STERKT imot.

Henstilling til Haldens folkevalgte

Så langt vi har oversikt over har det aldri blitt innstilt på en slik løsning i saksforberedelsene i Halden kommune. Vi mener imidlertid at denne saken er for viktig til at vi tør å ta sjansen på å la høringsuttalelsen fra Prestebakke passere i stillhet. Av hensyn til nabofreden får vi svelge at andre prøver å sette våre barns skolehverdag på spill for å sikre sine egne særinteresser, men beskjeden til Halden kommunes folkevalgte fra oss som bor i de områdene Prestebakke FAU ser for seg å tvangsflytte bør ikke være til å misforstå: Vi vil ikke sende barna våre til Prestebakke skole.

Fire grunner til at vi ikke vil sende barna våre til Prestebakke skole:

Som nevnt har vi ingen indikasjoner på at dette er noe mer enn et egosentrisk forslag fra en gruppe foreldre, men ting har skiftet fort i Halden kommunes skolepolitikk tidligere, og vi vil derfor peke på følgende grunner til at flere på alvor vurderer å flytte lenger nord i kommunen hvis et slikt innspill skulle bli tatt til følge:

1) Ny uro rundt skolehverdagen
De elevene som går i 3. - 7. klasse har allerede opplevd en skolesammenslåing med alt det innebærer av praktiske, emosjonelle og sosiale utfordringer. Vi mener at bare det å diskutere en ny massiv endring i barneskolehverdagen med oppsplitting av klasser er et grovt overtramp mot disse barna. De har båret en tung del av Halden kommunes økonomiske bør på sine unge nakker; de fortjener ro, og de av dem som eventuelt rekker det fortjener å få ta i bruk en ny fin barneskole på Risum.

2) Stor logistisk belastning på familiene
Vi er mange familier som har lagt opp livene våre etter en skolestruktur orientert mot sentrum. Det er isolert sett riktig at det ikke er vesentlig lenger å kjøre fra Aspedammen til Prestebakke en til Risum, men de aller fleste av oss jobber ikke på Søtholmen eller Bokerød. Henting på SFO på Prestebakke vil for en familie bosatt på Aspedammen med begge foreldre i jobb i byen bety 2-3 timers ekstra bilkjøring hver uke. Og da forutsetter vi at vi aldri tar den hyggelige mandagsvarianten med å droppe skolebussen til fordel for den gode samtalen i bilen på vei til jobb og skole.

3) Uro over små fagmiljøer og lekemiljøer
Vi føler stor uro ved å sende barna våre til en så liten skole som Prestebakke vil være, selv med noen ekstra håndfuller med barn. Dette handler ikke om at vi tror Idd skole er fantastisk bra eller at nye Idd skole kommer til å bli enda bedre, men rett og slett om at størrelse gir trygghet. En liten skole kan teoretisk gi barna våre mer lærer-elev-tid og små trygge forhold, men den kan like gjerne gi et altfor svakt fagmiljø, manglende ledelse og en elevgruppe hvor den litt sære førsteklassingen ikke finner noen likesinnede. I et skolepolitisk landskap som etter alle solemerke vil være preget av ressursmangel i lang tid stoler vi rett og slett ikke på at en liten grendeskole klarer å kvalitetssikre skolehverdagen for barna våre. Vi vil understreke at dette handler om små skoler generelt, og ikke om Prestebakke skole spesifikt.

4) Barnas identitet og tilknytning
Om barna våre går på skole på Risum, på Iddesletta eller på Øberg er egentlig underordnet, men barna har gått i barnehage med barn fra Harekas og Knardal - ikke fra Kornsjø. De føler tilknytning til Idd, til Fredriksten og til Halden by. For en 6-åring er slike ting viktig.

Et være eller ikke-være

Vi har forståelse for at folk kjemper for Prestebakke skole, og vi mener det ville være uklokt og på grensen til hjerterått å sende 6-åringer med buss hver dag fra Søndre Enningdal til Risum.

På samme måte som folk på Prestebakke kjemper for sine barns skole er vi beredt til å kjempe for vår. Den ligger pr i dag på Øberg, og forhåpentligvis på Risum om to år. Denne saken er viktig for oss. For Aspedammen som boområde for barnefamilier vil den antagelig være et være eller ikke-være. For oss enkeltmennesker som bor her er den plutselig blitt en helt unødvendig bekymring på toppen av alt annet vi må bite tennene sammen og tåle av en underfinansiert Haldenskole. Kjære folkevalgte: La oss slippe å kjempe denne kampen.

Med instendig hilsen bekymrede foresatte:
Johannes Wilberg Halvorsen, Aspedamveien 31
Elisabeth Weiby, Aspedamveien 2
Katrine Gulbrandsen og Jan-Thomas Børresen, Bøklevene 331
Remi og Lene Rusten, Bøklevene 214(Kverndalen)
June Petersen, Skriverøveien 195
Julie Johnsen, Bøklevene 42
Frode Fjeldseth, Aspedamveien 166
Egil Solheim, Gamleveien Nord 16
Siri Nilsen, Aspedamveien 155
Merethe Skaug Gunnæs, Gamleveien nord 19
Lars Martin Brække, Bøklevene 42
Justine Rude Tangen, Aspedamveien 72
Mai Helén Aasberget Stangebråten, Gamleveien nord 2
Hans Tangen, Aspedamveien 72
Tanja og Paul Martin Holt, Bøklevene 320
Dag Erland Olsen, Øbergveien 65
Loralee Ånnerud, Aspedamveien 94
Inger Nybøle Ånnerud, Aspedamveien 6
Bjørn Svendberg, Aspedammveien 155
Hanne Sørmo Halvorsen, Aspedamveien 31
Ann-charlott og Aleksander Uldalen, Bøklevene 335
Brita Alnes, Orødveien 45
Klaus Knutsen, Gamleveien Nord 2
Mari Elisabet Brække, Aspedamveien 166
Camilla Melleby-Simensen og Caroline Melleby-Simensen, Aspedamveien 11
Espen Karlsen, Aspedamveien 94
Anette Minge Solheim, Gamleveien Nord 25
Sven Erik Andersen, Aspedamveien 1
Jørgen Larsen, Gamleveien Nord 25
Malin Thøgersen og Fritz-Ola Bekkevold, Bøklevene 228
Mary og Asbjørn Ånnerud, Bøklevene 317
Kim Andre Stangebråten, Aspedamveien 2
Vegard Gunnæs, Aspedammen
Monica Lauvik Gamleveien nord 29
Aspedammen og omegn velforening, Aspedammen

Kommentarer til denne saken