Den ytre rammen var også strålende, men nydelig mai-vær mandag, for turen som gikk i regi av Den Norske Israelsmisjon i Østfold.

Kvernmoen var utgangspunktet

Startstedet var Kvernmoen leirsted ikke langt fra Holmgill kirke.

– Her på Kvernmoen bodde bestemor, bestefar, far og brødrene hans under krigen. En onkel av meg, Willy, ble såret av tyske skudd, fortalte Lund.

– 14. april 1940 var tyskerne på vei fra Halden mot Ørje og nordmennene gjorde det de kunne for å stanse tyskernes framrykking, blant annet ved at Stensbrua ble sprengt, opplyste han.

Lund fortalte at 20–30 tyskere okkuperte bedehuset ved Bjørkebekk tidlig i krigen, men de fyrte så hardt at huset brant ned.

Mange klarte det

– De tyske soldatene patruljerte i området her for å hindre at nordmenn flyktet over til Sverige, men likevel var det svært mange som kom seg over. Tyskerne likte ikke å patruljere om natta, fortalte han.

Lund kunne fortelle at det ble benyttet seks-sju fluktruter i området. Det var ikke bare folk som krysset grensen.

– Det ble smuglet illegale aviser, beskjeder og annen informasjon til og fra Sverige. Det ble også smuglet inn ammunisjon og våpen fra Sverige.

– Bussjåfør Arne Hansen var en viktig brikke i frakt av dette til og fra Halden, framholdt Lund.

Ingen søkte

Pensjonert sogneprest og kretsstyremedlem i Israelsmisjon, Runo Lilleaasen var turens leder og supplerte med sin gode kjennskap til hele østre del av fylket.

– Ingen søkte om å bli flyktninglos. De som kom hit for å få hjelp til å finne veien over til Sverige, møtte oftest noen som selv kunne hjelpe, eller noen som de kunne bli henvist til.

Men det var også noen nazister, som selvsagt ikke ville hjelpe, men heller anmeldte flyktningene, sa Lilleaasen.

Mange gjorde en stor innsats som flyktninglos.

Bildeserie

Disse var på tur

– Ingvald Nordgård er et eksempel. Han lagde et merke i kjeppen sin for hver tur. Kjeppen hadde til slutt 70 merker, sa Lund.

Riksrøysa nummer fem

Turen mandag gikk fra Kvernmoen på skogsveien øst for Svarødelva til riksrøys nummer fem, på grensen mellom Norge og Sverige.

– Denne riksrøysa er bygd i 1894 og har kong Oscars monogram på toppen, fortalte Lund, og la til: – Den ble opprinnelig bygd i 1752, slik som de fleste andre riksrøysene på grensen.

Det er en 10 meter gate som skal vedlikeholdes, men arbeidet har stoppet opp på grunn av epidemien. For øvrig ligger røys nummer seks til ni ganske tett, før en kommer til veien ved Bjørkebekk.

– Det var ingen ufarlig trafikk som foregikk. 22 aremarkinger kom på Grini under krigen, av disse brukte 10 personer rutene her, fortalte Lund.

Med livet som innsats

En av dem som kom til Grini, var Karsten Kristiansen som var 18 år gammel da krigen startet. Han bodde på Kasa, ikke langt fra Holmgill kirke. Karsten loset folk over grensen i lang tid.

– Om vinteren brukte han hest og slede. Men han kunne ikke stoppe ved grensen, på grunn av sporene, og måtte kjøre videre til neste gård, for ikke å bli mistenkt for å slippe av personer ved grensen.

Karsten ble arrestert i 1945, i en hytte han og Betsy Hansen, hadde flyktet til. Betsy var kurerer og senere ble hun Karstens kone.

– Hytta ble senere tent på av tyskerne, som en hevnaksjon mot Karstens og Betsys motstandskamp, tilføyde Lund.

Jødenes situasjon

Lund framholdt at det også var nødvendig med nettverk på svensk side, selv om det var svenske grenseposter som tok imot nordmennene som flyktet og førte dem videre til mottakssentrene lengre inne i Sverige.

Ved riksrøys nummer fem spiste deltakerne matpakkene sine og Torgeir Flateby, kretsleder i Israelsmisjon i Østfold, informerte om jødenes situasjon både under krigen og i dag.

– Flere av de som kom over til Sverige og fikk sin frihet, var jøder, som var spesielt forfulgt i Norge. Men også i dag forfølges jøder mange steder i verden, sa Flateby og ga flere eksempler.

På flukt i dag

Han trakk også linjene fra andre verdenskrig og til krigen i Ukraina i dag hvor mange millioner mennesker er på flukt.

– Da krigen startet for 10 uker siden var det 200.00 jøder i Ukraina. Israelsmisjon er gjennom våre samarbeidspartnere opptatt av å hjelpe mange av disse med å flykte, fortalte Flateby.

Turen tilbake fra riksrøys fem gikk vest for Svarødelva til Kvernmoen. Til sammen en nær fire timers flott tur i skogsterreng med meget fornøyde deltakere.