Sverre Stang er tydeligvis både forbannet og skuffet over beslutningen i SP, hans eget parti, og resten av posisjonen, i saken med Halden Turist.

Det vi finner merkelig, - nå på kanten til det komiske, er at han ikke tar dette ut på sine egne, men forsøker å finne noen andre å skylde på.

I mitt innlegg forrige uke ga jeg en saklig fremstilling av fakta i saken. Posisjonen, med Ap og Sp i spissen har styrt byen siden 2019. Disse (og ikke Høyre) har ansvaret for hva det bevilges, eller ikke bevilges penger til her i byen.

At Sverre Stang dessuten velger å titulere meg FRU Løchen må i beste fall bare kalles latterlig. En slik benevnelse brukes ikke i 2022, det vet alle som følger med i tiden. I dag er det faktisk vanlig at kvinner er med i både politikk og viktige samfunnsfunksjoner. Og vi tituleres med navn, ene og alene.

Men de som bare ser bakover og lever i fortiden, har kanskje ikke fått med seg dette heller.

Ragnhild Hartvigsen Løchen, Kommunestyrerepresentant Halden Høyre