(Romerikes Blad) En Oslo-mann fikk i oktober i fjor et forelegg på 6.000 kroner for å ha tatt seg inn i ei privat hytte i Lillomarka i Nittedal. Uten å ha tillatelse til dette, brukte han hytta jevnlig fra juni 2021 til i september i fjor – altså i godt over ett år.

58-åringen godtok ikke forelegget, og dermed ble det tatt ut tiltale mot ham.

Den uønskede hyttegjesten møtte ikke i Romerike og Glåmdal tingrett da saken ble behandlet i januar, men retten finner det bevist at tiltalte uberettiget har tatt seg inn i hytta og tatt opphold i den over tid.

Det vises til forklaringene fra hytteeier Dag Olav Arnstein Nikolaysen, en hyttenabo og en politibetjent. Tiltalte hadde blant annet tatt med egne eiendeler til hytta, deriblant utstyr til en hund.

«Kan ta en titt»

«Tiltalte har i politiavhør ikke erkjent straffskyld. Han hevder hytta sto ulåst. Retten bemerker at ifølge eier av hytta var den låst. Uansett om den var låst eller ikke, kan ikke noen benytte en hytte over tid uten at man eier, leier eller låner den. En forlatt hytte som står åpen, kan man muligens ta en titt i uten at det er straffbart, men det å ta med egne gjenstander og bruke den over tid rammes av straffeloven paragraf 268 (uberettiget adgang eller opphold, red. anm.)», heter det i dommen.

Retten viser videre til at tiltalte overfor en hyttenabo opplyste at han hadde leid hytta. Han beskrev også tiltalte som en hyggelig hyttenabo som tok vare på hytta.

Tiltalte har i politiavhør forklart at han fikk nøkkel av eieren på et tidspunkt, noe som ble bekreftet av eieren selv.

(Saken fortsetter under bildet)

Bevæpnet politi i helikopter

«Bakgrunnen for dette var at hytteeier traff tiltalte på hytta. Hytteeieren ble da redd. Det hadde nylig vært en episode hvor politiet måtte rykke ut bevæpnet i helikopter fordi tiltalte ble oppfattet som truende. Videre hadde tiltalte en kniv på seg. Hytteeieren prøvde derfor å være så forsiktig og snill som mulig for å få et telefonnummer eller navn på tiltalte. Hytteeier sa tiltalte kunne få nøkkel, men da måtte han fortelle hvem han var. Siden tiltalte også uansett kom inn i hytta ved å krabbe gjennom vindu syntes eier det var bedre at han benyttet døra», skriver retten.

I dommen heter det videre at tiltalte kan ha oppfattet at han kunne bruke hytta lovlig etter at han hadde fått nøkkelen. Retten er imidlertid ikke i tvil om at han før dette tidspunkt uberettiget skaffet seg adgang eller i det minste tok opphold på en annens eiendom over tid.

«Tiltalte var klar over at han i alle fall store deler av tiden verken eide, leide eller lånte hytta. Han har handlet forsettlig», heter det i dommen, der straffen er fastsatt til en bot på 7.200 kroner, i samsvar med aktors påstand. Mannen må også betale statens omkostninger med 3.000 kroner.

(Saken fortsetter under bildet)

– En fillesak

Den nå domfelte hyttegjesten skriver på en sms til Romerikes Blad at hytta ikke hadde vært brukt på 20 år.

– Jeg hadde kun gode intensjoner om å forvalte en misligholdt hytteperle. Jeg angrer ingenting. Dette er fin ressursforvaltning og bruk av skattepenger på en fillesak. Heia Norge! Men nå er jeg ferdig med denne saken og gir blanke i dommen.

– Men du har opptrådt truende, og én gang måtte væpnet politi rykke ut med helikopter?

– Det er vel sånn med fjæra som ble til en hønsegård. Noen lager storm i vannglass og tåler ikke å bli pratet til. Jeg har aldri hatt til hensikt å være truende, kun ment hvor skapet skal stå, svarer Oslo-mannen.

– En litt uggen følelse

RB har også snakket med hytteeier Dag Olav Arnstein Nikolaysen.

– Jeg føler ingenting om denne saken og dommen. Jeg vil sette i stand hytta, vaske ut mannen og overlate hytta til noen som har mer glede av den.

– Vil du kvitte deg med den på grunn av denne saken?

– Den har jo gitt meg en litt uggen følelse, selv om det er liten grunn til å tro at mannen vil fortsette å bruke den. I tillegg til denne dommen fikk han en dom om besøksforbud for samme sak i Oslo tingrett i oktober.

– Hvorfor har du brukt hytta så lite?

– Jeg kjøpte i sin tid hytta for å komme unna støy fra den nye hovedflyplassen. Men deretter solgte jeg huset i Holter og flyttet til Hemsedal og kjøpte hytte ved sjøen i Drøbak. Dermed ble ikke hytta i Lillomarka lenger like aktuell for rekreasjon. Tiltalte skal ha opplyst i nærmiljøet å ha leid hytta. Derfor var det ingen som varslet, slik jeg har forstått det, sier Nikolaysen.

– Hva gjør du nå?

– Jeg får se om barna vil overta hytta. Alternativt kan jeg se om noen vil kjøpe den, sier Dag Olav Arnstein Nikolaysen.

– Neppe utbredt

Aktor i saken, politiadvokat Henrik Skrimstad, konstaterer at dommen samsvarer godt med det påtalemyndigheten mener har skjedd.

– Hytteokkupanter er neppe noe utbredt problem, men dersom andre hytteeiere opplever lignende, er det viktig at de tar kontakt med politiet. Vi ønsker ikke at noen bor på andres hytter eller eiendommer, sier Skrimstad.