Gå til sidens hovedinnhold

– Hvordan vil Halden kommune forvalte villsvinstammen ?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad fra KrF var tirsdag 13. oktober på et godt planlagt og flott gjennomført gårdsbesøk på Kornsjø for å høre om utfordringene knyttet til den økende villsvinbestanden i grenseområdene.

God informasjon fra grunneier på Bollerød, bondelaget og Utmarksforvaltningen a/s satte fokus på en raskt voksende villsvinstamme i Aremark og Halden, og de problemene disse uønskede dyrene medfører for landbruket.

Skaden på åkrene var godt synlige for oss som deltok på besøksgården tirsdag.

Vi fikk opplyst at rundt 60 dyr hadde beitet der denne sommeren, og 3 dyr var skutt. Ekspertene anslår imidlertid at 2⁄3 av dyrene må taes ut hvert år for å redusere bestanden, fordi stammer i fri utvikling er istand til å doble seg på 2-3 år.

I jaktsesongen 19/20 ble det skutt 310 villsvin i Norge, hvorav 105 var i Aremark og 125 i Halden ifølge tall fra SSB.

Mer enn 2⁄3 av jakten i landet har altså foregått i våre to kommuner.

I Sverige skytes det til sammenlikning årlig rundt 100 000 villsvin, og likevel er vekst og utbredelse av dyreslaget i vårt naboland i ferd med å komme ut av kontroll.

Det haster derfor med å få på plass strategier for å redusere bestanden.

Hindringer i lovverket som gjelder både nattlys og bruk av feller, kan føre til at vi i Norge også kommer for seint igang med effektive tiltak hvis ikke endringsforslag blir vedtatt.

Selv om det nå igangsettes forsøk med seks til åtte enkelt feller og bruk av kunstig lys, vil ikke dette alene påvirke antallet fellinger det første året i nevneverdig grad.

Det må derfor komme i gang drøftinger i kommunen om hva Halden kan gjøre for å redusere villsvinstammene.

Det er også målsettingen i handlingsplan mot villsvin som Landbruks og og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.

Er det i første omgang kapasitet i kommunen til å kartlegge bestandens størrelse og utbredelse både i Halden og Aremark, slik ministeren anbefalte?

Kan det lages mål for hvor mange dyr som bør felles hvert år framover?

Er det mulig å gi økonomisk støtte til lokale grunneiere som vil satse på å sette ut feller?

Kjøtt til slakt må sjekkes for salmonella og nitritter. Har veterinærmyndighetene mulighet til å følge opp en stor økning i uttak av villsvinstammen?

Uten drastiske tiltak kan Norge få en bestand på mellom 40 000 og 200 000 dyr om 10 til 15

år.

Det må vi gjøre alt vi kan for å unngå.

Vil ha skuddpremie på villsvin: – Statsråden er passiv, vi må ha en nullvisjon

– Dette er det området med størst villsvin-tetthet i Norge

Les også

Landbruksministeren på Kornsjø-besøk: – Jeg fikk en slags voksendåp i Østfold

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.