Jeg synes vi har et godt utgangspunkt i to innlegg i HA 5/7-21: Thor Edquists «Høna eller egget» og Erlend Falch-Pedersens «Må primært fokusere på å skape arbeidsplasser». Førstnevnte skriver: «Ikke et sted i rapporten («Hvordan Drammen reiste seg») er det nevnt at kommunen skulle satse på å skaffe arbeidsplasser for å få det til».

Sistnevnte skriver: «Men vi skal heller ikke glemme at det var Haldens kompetansemiljø (innen IT) som har bygget den nødvendige kunnskapen».

Begge uttalelsene bærer preg av prinsipielle syn, fra hvert sitt ståsted, basert på egne erfaringer, men i dagens situasjon i Halden hvor det totalt mangler en omforent linje hva angår veien framover for vår by, er det viktig at man tar utgangspunkt i nettopp slike utsagn som nevnt.

Falch-Pedersen skriver videre: « ... i perioden siden vi startet har jeg vært mye i dialog med kommune og politikere, og handlingskraften til å legge til rette er totalt fraværende. Jeg møter masse positivitet, men ingen handling. Halden er en kommune som er god på å si nei når det gjelder».

Videre: « ... Halden har gått fra å ha et spirende IT-miljø med nyetableringer og tilflytning til å totalt undergrave Haldens kompetansemiljø. Næringsparken på Remmen har vært bortimot ødeleggende for Haldens øvrige IT-miljø».

Her ser vi indikasjoner på situasjoner som på ingen måte høres bra ut, men det rimer bra med undertegnedes inntrykk av dagens politiske ledelse i Halden. Det er virkelig grunn til å spørre: Har vi egentlig en ledelse, satt til å ivareta våre interesser som ikke bare omfatter fordeling av midler over kommunekassa, men i aller høyeste grad byens UTVIKLING og FORNYELSE? Har vi noensinne sett utspill fra koalisjonen som omhandler en krise som kommer stadig nærmere, hvor Halden kommer mer og mer på defensiven med mindre vi (=politikerne) tar et solid tak og presenterer tiltak og et program for handling?

Arbeiderpartiet har som alltid ambisjoner om framgang og mer makt til å skape et bedre samfunn for alle (håper vi), men ærlig talt: Har dere sovnet eller er dere lammet av denne store koalisjonen???? Husk, kommunestyret utgjør generalforsamlingen i vår kjære by, og koalisjonen har flertall og dermed kua med bjella som ringer og ringer!