Halden kommune har varslet oppstart av arbeid med en plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum. I forbindelse med dette planarbeidet inviteres haldensere til et åpent informasjonsmøte.

Dette skjer tirsdag kveld i voksenavdelingen på biblioteket på Skofabrikken. Det er lagt til rette for barnepass i bibliotekets barneavdeling samtidig.

Planarbeidet

Planen skal utarbeides av kommunen selv med hjelp av eksterne ressurser på aktuelle temaer.

I Halden byområde pågår det omfattende gravearbeider i forbindelse med rehabilitering og nylegging av vann- og avløpsledninger. Det er derfor viktig å få på plass en plan for gatenett og gatebruk i sentrumsområdet, for å sikre at de riktige hensyn til mobilitet og bymiljø blir tatt når gatene settes i stand etter graving.

Mange av tiltakene vil ikke kunne avvente vedtak av gatenett- og gatebruksplanen. Det vil derfor bli jobbet parallelt med løsninger i de aktuelle gater, med mål om å etablere tilfredsstillende løsninger underveis. Planen for gatenett og gatebruk skal være et verktøy for å tilrettelegge for ulike trafikanter og funksjoner i gatene. Planen skal være en temaplan som ser ulike trafikantgrupper i sammenheng og anbefaler om nødvendig prioriteringer mellom gruppene.

«Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at langt flere skal gå, sykle og kjøre buss, ved å prioritere areal og tiltak for disse trafikantgruppene. Vi ønsker bred deltakelse ved utarbeidelse av planen. For oss er det bra å få innspill, forslag og ideer på bordet så tidlig som mulig», skriver Halden kommune.

Frist for innspill er 1. juli 2022.