I det politiske bilde i Halden snakkes det mye om ny badestrand i sentrum, at Halden nå er ute av ROBEK lista, all satsningen på både barn, ungdommen og eldre. Viktigheten av næringslivet, arbeidslivet, sysselsetting, kunnskap, bærekraft og klima.

At Halden skal tilby alle innbyggerne tilpassede tjenester av høy kvalitet hele livet, og at alle skal med. Alt dette er selvfølgelig utrolig viktig, men har dere glemt studentene?

Det er ikke lett å bli klok på hva man som student skal stemme ved årets kommunevalg, for hva mener egentlig partiene og politikerne i Halden om Høgskolen i Østfold.

Satsning på grunnskole og videregående som flere partier legger vekt på er svært viktig for å øke utdanningsnivået i Halden, men hva kan dere gjøre for at Halden også skal være en attraktiv by å studere i?

Noen få partier har politikk på hvordan man kan øke studentens velferd i Halden, men dette er langt fra alle, det er hvertfall lite som kommuniseres ut.

Høgskolen i Østfold utgjør i dag hele 7.755 studenter og 629 ansatte, hvorav mange holder til i Halden, dette utgjør en stor andel av Haldens innbyggere.

Så hvordan planlegger dere å gjøre Halden til en bedre studentby?

Hvordan kan dere bidra til studenttrivsel, forebygge ensomhet blant studenter og satse på studenters psykiske helse?

Hvordan vil dere arbeide for at det skal være gunstige kollektivtransport for studenter og hvordan kan dere bidra til et tettere samarbeid mellom utdanning og praksis?

Hva vil dere gjøre for at studenter skal kunne få seg jobb både under, men også etter studiene? Hvordan ønsker partiene å samarbeide med de studenttillitsvalgte ved Høgskolen i Østfold?

Dette er bare noe av det en student i Halden kan ville ha svar på før man går til valgurnene i september. Så hva kan dere som kommunens tillitsvalgte tilby studentene som studerer i Halden?