Gå til sidens hovedinnhold

Hvor vanskelig skal det være å løse grenseproblematikken?

FRITT ORD

Livet over grensa mellom Norge og Sverige har stoppet opp for mange.

Det flere som har tatt opp problemet som nå mange arbeidstagere møter i forbindelse med at de må krysse grensa for å kunne komme til sin arbeidsplass i disse korona-tider. Nå er saken brakt opp på ministernivå for å se om de kan løse saken.

Ut ifra det som framkommer i media i de siste dager blir det framført som et stort problem som det ikke er mulig å finne en løsning på. Den svenske ministeren er skuffet. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til mediene at han har forståelse for alle de problemene dette medfører for dem som er berørt.

Arbeidstakere som vil til sin arbeidsplass, har nå vært i en situasjon som innebærer at de har vært 3 uker uten lønn, og flere bedrifter lider nå økonomiske tap som følge av den krisa som har oppstått.

Arbeidsministeren sier at det er en mulighet til at arbeidstagerne blir permittert, og NAV vil utbetale dagpenger. Det kan hjelpe den enkelte arbeidstager, men bedriftene får ikke løst sine arbeidsoppgaver, så da er en stort sett like langt med grunnlag i den situasjon som er oppstått.

Problemet er slik som det nå tolkes, at det ikke er mulig å lage en særskilt ordning for Sverige og Finland, for da vil det åpne for at det som her kan løses, vil åpne for alle arbeidstagere fra hele EØS-området. Dette blir ikke lett når det skal finnes løsninger på forhold som er knyttet til vanlige arbeidstagere som bor like ved grensene mellom to land.

Hvor håpløst går det å gjøre en sak?

Finnes det noen løsning?

For noen dager siden så var stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen fra Østfold og Arbeiderpartiet i Dagsnytt 18 hvor saken ble drøftet med en statssekretær fra Høyre.

Det ble etterlyst handling fra Arbeiderpartiet som understreket at dette må det kunne finnes en løsning på. Representanten fra Høyre sa det samme som arbeidsministeren at da måtte løsningen bli at hele EØS-området måtte omhandles av en slik ordning.

I sak etter sak så blir nå regjeringen overkjørt av en samlet opposisjon i Stortinget. Det må være mulig at det også i denne saken fra opposisjonspartiene på Stortinget tas kontakt med den svenske ministeren som var villig til å se på en ordning slik at denne saken blir løst.

Eller er det slik at vanlige arbeidstagere som omhandles av strenge regler for å kunne krysse grensa, blir for små i den store politiske verden hvor milliardene nå triller i alle retninger?

Det er fullt mulig å vise handling fra både Frp, Ap, Sp, SV og Rødt om de vil ha denne saken løst.

Flere og flere mener nå at vi bare er ved starten av de problemene som dette viruset har skapt for mange vanlige arbeidstagere i tida som kommer.

Kommentarer til denne saken