Hvor skal vi bygge og bo i Halden? Snart er planen endelig klar for høring

Av