Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mye er barna våre verdt?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som foreldre, som lærere og som innbyggere i denne kommunen vil vi starte med å spørre: Hva er barna våre verdt? Hvilke signaler sendes ved å legge fram et slik budsjettforslag? Og enda verre hvis et slikt forslag blir vedtatt. Med den tankegangen budsjettforslaget for 2021 representerer sparer vi kortsiktig, men det vil koste oss dyrt langsiktig. Vi som jobber i skolen i denne kommunen er EKSTREMT bekymret nå. Men heldigvis er det ikke for sent å snu.

Hvordan skal vi klare å gjøre et godt arbeid, når alle forutsetninger for å gjøre et godt arbeid blir tatt fra oss. Vi vet at det er mange voksne rundt om på skolene i Halden som kjemper med nebb og klør for elevene våre, men som nå begynner å bli fryktelig slitne etter over 10 år med store økonomiske kutt som gjør det nær sagt umulig å utføre jobben de er satt til å gjøre på en forsvarlig og god måte. Vi beveger oss stadig på kanten av det lovlige. Loven er dessverre sjelden på vår side. Det handler om å vise respekt for vår profesjon og vi ber dere om å lytte til oss som kjenner barna deres.

Det er flere elever i Halden som har spesialundervisning enn gjennomsnittet i Norge. Hvorfor det er slik? Kan det ha en sammenheng med at vi i mange år allerede har måttet kutte i skolen og effektivisere spesialundervisningen til det beste for kommuneøkonomien og ikke til det beste for elevene? Skal vi fortsette å effektivisere spesialundervisningen eller skal barna få en effektiv spesialundervisning?

Barna i denne kommunen blir behandlet som tall! En elev, uavhengig av behov og bakgrunn, reduseres til å være et tall i et budsjett. ALT skal effektiviseres! Men dette må bli dyrt i lengden. Det koster oss mer om barna vokser opp og havner utenfor fellesskapet i samfunnet og blir arbeidsledige og sosialhjelp mottakere. Det koster oss enda mer om de elevene som har det vanskelig på skolen finner tilhørighet i et annet fellesskap, fordi de ikke får den støtten og hjelpen de trenger til motivasjon og mestring på skolen, og havner utenfor i rus og kriminalitet istedenfor. Denne måten å drive skole på gir aldri gode resultater og kan umulig være effektiv.

Ved å vedta budsjettforslaget om å spare ytterligere 19 millioner kroner i skolen i 2021 nedprioriterer dere barna våre og dere nedprioriterer framtiden i denne kommunen.

Så vi spør igjen: hva er barna våre verdt? Det gjenstår å se.

Kommentarer til denne saken