Hvor går veien videre?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I sitt svar på til min første artikkel i HA om at vi nå bør «dele ut de kortene vi har» for å hjelpe landet vårt og våre medborgere ut av den krisa vi nå er midt oppe i, sier Trond Enger seg enig.

Når det gjelder framtida, mener han at den nåværende forbruksveksten og den evige jakten på materielle goder må dempes kraftig eller stanse helt. Dette er ikke en bærekraftig utvikling. Tvert om. Det er jeg enig i.

Jeg minnes en illustrasjon jeg pleide å bruke som lærer i historie og samfunnsfag i gymnaset her i byen. Med begjæret etter flere goder er det som med trollet i eventyret. For hvert hode som ble hogd av, grodde det ut to nye!

Skal det bli en kursendring, sier Enger, må det en dyptgripende mentalitetsendring til. Han har helt rett. Men hvordan skal vi få det til? Ingen vet svaret. Det er det fortvilte.

Han foreslår å organisere små grupper som går i spissen for en ny og enklere livsstil. Spørsmålet melder seg straks: Vil det få noen virkning i løpet av 50 eller 100 år? Det er det umulig å vite. Men jeg vet en ting: Hadde jeg vært ung, skulle jeg ha blitt med. Da ville vi i alle fall vite at vi var på rett vei.

Jeg takker både Trond Enger og Tormod R. Ausland for deres innlegg i dette ordskiftet i HA. De bidro til klarhet og mening - og til at det ble ganske ransakende for noen og hver.

Artikkeltags