Da det skulle bygges ny barneskole på Iddesiden var det flere aktuelle alternativer. Ett av dem var å bygge 1-7 skole i tilknytning til eksisterende Risum ungdomsskole. Da det alternativet ble forkastet vant gode pedagogiske argumenter fram. Så flott tenkte jeg. All ære til kommunens politikere og til administrasjonens pedagogiske argumentasjon.

Forgjeves har jeg lett i sakspapirer vedrørende nye Os 1-10 skole for å finne en pedagogisk argumentasjon for denne løsningen. Den burde da finnes et sted? Hvilken argumenter er det som sier at dette er en god løsning? Mine pedagogiske kunnskaper (og de er faktisk ganske gode) forteller meg det motsatte. De sammenfaller helt med sitatet i Per Kristian Dahls innhogg onsdag 6. mars. Jeg kunne legge til enda flere. Det er underlig at ikke foreldre og lærere har vært mer opptatt av dette perspektivet. Mye av debatten har dreid seg om riving/ikke riving av Os skole. Den debatten skal jeg ikke kaste meg inn i, selv om jeg som mange andre naturligvis har meninger også om den saken.

Et spørsmål blir påtrengende i denne sammenhengen: Hvorfor er ikke den argumentasjonen som ble brukt i den forrige saken gyldig lenger? Hva er det som har forandret seg? De små 6-åringene er like små nå. Aldersspennet fra 1-10 er like stort nå som det var da. For mange små vil det være ganske skremmende å møte 659 andre elever hver dag. For mange som skal starte på ungdomsskolen vil det være godt med et skifte av sted og miljø etter 7 år på samme sted. Hvor er de politikerene som tok avgjørelsen om Kongeveien skole i denne saken? Hvor er administrasjonen? Er det helt andre argumenter enn de pedagogiske som nå ligger til grunn? Eller er det slik at først bestemmer man seg og så lager man argumenter som passer til bestemmelsen? Eller er det slik at man utelater argumenter som ikke passer til bestemmelsen?