Gå til sidens hovedinnhold

Hvis Halden Ap virkelig mener noe med slagordet "Arbeid for alle", så er det på høy tid å jobbe for at mennesker med nedsatt funksjonsevne integreres i samfunnet

REPLIKK

Undertegnede viser til Halden Arbeiderpartis innlegg under Fritt ord i dagens HA. Anne Karin Johansen (Halden Ap) skriver blant annet at Ap ikke har glemt de som står på sidelinja og hvor urettferdig det føles når noen haldensere ikke får de samme muligheter som andre. Dette skriver hun som et svar på NFU Halden og Aremark sitt innlegg i HA for en stund tilbake. Videre skriver hun at Halden Arbeiderparti alltid har vært åpne for innspill. Her er det på sin plass å komme med noen eksempler som viser det motsatte!

Jeg vil starte med å si at jeg har stor respekt for Anne Karin Johansen og jobben hun gjør som leder i Norges handikapforbunds lokallag i Halden. Jeg vet at hun har kjempet for mennesker med nedsatt funksjonsevne også som politiker.

Når det gjelder Halden Ap sitt engasjement for mennesker med nedsatt funksjonsevne, så stoppet dette da det nye styret trådte til etter kommunevalget, dvs da Helge Bergseth Bangsmoen overtok som gruppeleder og Linn Laupsa ble varaordfører.

Før kommunevalget (da Kirsti Brække Myrli, Arve Sigmundstad og Stein Cato Røsnæs satt i formannskapet) var partiet åpent for innspill fra brukerorganisasjonene. Jeg glemmer aldri da innbyggerforslaget mitt angående transport for dagsenterbrukerne var oppe i kommunestyret og hvor hardt Kirsti, Arve og Anne Karin kjempet for denne saken.

Så ble styret som kjent byttet ut etter kommunevalget og undertegnede var fremdeles medlem i Halden Ap. Den gang, som nå, kjempet jeg for saker angående innbyggere med utviklingshemming. Interessen for innspill fra NFU(Norsk Forbund for Utviklingshemmede)lokallag Halden og Aremark var nå svært liten fra Aps styre og kommunestyregruppe. Mailer sendt gruppeleder Bangsmoen ble ikke besvart, ei heller mail til styret i Ap(som en påminnelse på et årsmøtevedtak angående utviklingshemmede som styret ikke fulgte opp).Undertegnede ønsket også å fremme forslag til vedtak på et medlemsmøte, men ble nektet dette av leder Wenche Olsen da hun begrunnet det med at "dette er ikke et slikt møte der man kan fremme forslag til vedtak". Ap sentralt sier at man kan fremme forslag til vedtak på ethvert medlemsmøte. Jeg klaget dette inn til fylket og Halden Aps leder måtte komme med en beklagelse til meg.

Som leder i NFU Halden og Aremark har jeg hatt flere saker jeg har informert gruppelederne om jevnlig, og Halden Aps gruppeleder svarer ikke, ei heller SV og V .

En av de største sakene var endringer i avlastning. Saken kom opp som referatsak i hovedutvalget den 28.05.20.Pensjonistpartiets representant prøvde å få saken endret til politisk sak i og med at Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne enstemmig vedtok å endre saken til en PS-sak. Hovedutvalgsleder Solveig Vitanza valgte å overse vedtaket fra Rådet og saken ble stående som en RS-sak. Og det er ikke siste gang hovedutvalget har valgt å overse vedtak fra rådene og likestillingsutvalget. Fortsetter det slik kan man legge ned rådene!

Vel, dette ble noen eksempler for å vise at vi i NFU Halden og Aremark ikke har følt at våre innspill betyr noe for Halden Ap. Hvis Halden Ap virkelig mener noe med slagordet "Arbeid for alle", så er det på høy tid å jobbe for at mennesker med nedsatt funksjonsevne integreres i samfunnet. Pr i dag satses det kun på segregerte arbeids- og sysselsettingstiltak.

Kommentarer til denne saken