Hvilket spill for galleriet!

Helge Bergseth Bangsmoen (Ap)

Helge Bergseth Bangsmoen (Ap)

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Samarbeidspartiene har siden høsten 2019 sett på det å få etablert Halden kommune som rasismefri sone som en veldig viktig politisk oppgave. Flere saker i media og samfunnet ellers har vist oss at en holdningsendring og at et tydelig fokus på saken er mer enn nødvendig. Dette er spesielt viktig, selv for en grensekommune som Halden; den egentlige porten til Europa og resten av verden, med alle de styrkene og fordelene dette gir oss. Betydningen av å få dette arbeidet konkretisert inn i kommunens planarbeid og tiltaksbeskrivelser må ikke underdrives og vil gi grobunn for et viktig holdningsarbeid som igjen vil gi alle i Halden en følelse av tilhørighet og trygghet. Kommunen må gå foran og aktivt skape et bedre samhold og fellesskap i Halden.

Under debatten i kommunestyret sist torsdag var det spesielt en ting som overrasket meg veldig. Med en forventning om at Fredrik Holm og Halden Høyre ville benytte anledningen til å forklare eget politiske ståsted i saken, ble det hele heller lagt fram som en festtale fra partiets gruppeleder. Nå i ettertid er ikke forundringen blitt noe mindre etter HA sin dekning av saken. Fredrik Holms viktigste oppgave under debatten i kommunestyret om rasismefri sone i Halden kommune burde ha vært å forklare hvorfor Halden Høyre og han selv som møtende vararepresentant stemte mot at Halden skulle bli en rasismefri sone under behandlingen av saken i hovedutvalget for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering. Dette nevnte han imidlertid ikke med et eneste ord i behandlingen av samme sak i kommunestyret.

Dette er opprinnelig en sak som Rødt, Ap, SV, Sp, Mdg og Venstre har jobbet sammen om å få fokus på, og vi er glade for at Høyre til slutt snudde i saken. Det er tross alt bra og viktig med tverrpolitisk enighet i kampen mot rasisme.

Det er imidlertid kanskje lett å la seg blende av festtalene til Fredrik Holm i kommunestyret innimellom. I mange tilfeller treffer de og skaper engasjement, men like ofte handler det tilsynelatende mest om å vinne saken over til egen inntekt og dekke over glemte spor. Retorisk enkle løsninger i viktige politiske temaer basert på hva som er opportunt og populistisk viktig å få fram i et kommunestyremøte er ikke et godt grunnlag å bygge politikk på. Det overrasker meg at man kan slippe såpass billig unna dette.

Det er åpenbart for oss som har jobbet fram saken over lengre tid at blant annet den lokale pressa ikke tar seg tid til å grave i den politiske saksbehandlingen og stille spørsmål til Fredrik Holm om hvorfor han ser på saken annerledes nå enn for kort tid tilbake. Akkurat hvorfor dette ikke blir gjort skal jeg ikke blande meg opp i, men det bidrar nå i ettertid uansett til et noe annerledes bilde av hvordan saken har blitt ført fram. Som sikkert mange andre var jeg forberedt på at Halden Høyre ville stemme noe helt annet i kommunestyret og i tråd med hva de faktisk har ment tidligere i saken, men det er som nevnt både gledelig og viktig at det likevel endte opp med et enstemmig kommunestyre om å etablere Halden som en rasismefri sone.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.