Norge har et velferdssystem som er bra, men det koster skattebetalerne mye. Hva kan hver enkelt bidra med?

Når legen behandler oss pasienter sier de ofte etter en behandling: Nå må du trene sånn eller slik for å bli bra. Hvorfor påvirker de ikke befolkningen ved å forebygge sykdom mer enn behandling?

Vi mangler helsepersonell! Hvis utviklingen i helsesektoren fortsetter som i dag vil 30% av befolkningen arbeide innenfor helse i 2040. Andelen uføre stiger og spesielt blant unge. Tidligere ble man ufør senere i livet, men da hadde man allerede bidratt til samfunnet. De unge uføre bidrar minimalt.

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Blant annet depresjon, høyt blodtrykk, diabetes type 2 og visse typer kreft.

Helsesektoren er den største utgiftsposten på statsbudsjettet.

Vil ikke skremme, men det er en realitet at personer som er aktive har omtrent halvparten så stor risiko for å dø av hjerte/karsykdommer som sine stillesittende jevnaldrende.

Bli fysisk aktiv (hvert minutt teller) først og fremst for å bedre egen helse, men i tillegg vil du redusere behov for helsetjenester. Det er en helsegevinst for den enkelte og en redusert økonomisk utgift for samfunnet.

Hvert minutt teller!

Hans Jørgen Fagereng

Listekandidat 3, Halden Frp

Tidligere styreleder Østfold Idrettskrets.