Det finnes allerede en frisbeegolfbane i Østgaardskogen i Halden.

Frisbeegolf er en relativt ny aktivitet i Norge. Da undertegnede ikke hadde peiling på hva frisbeegolf var, slo jeg opp. Følgende avsnitt er kopiert fra en artikkel på Wikipedia. Opplysninger på norsk Wikipedia fant jeg ikke, og heller ikke om vekter på skivene på frisbeegolf.no, "Hele Norges frisbeeportal"s åpningsside. Kanskje burde politikerene ta en befaring både i Vadet/Vedenskogen og i Østgaardskogen for å få et sammenlikningsgrunnlag.


Disc types (frisbeeskivetyper (min oversettelse))

Disc golf discs are smaller than Ultimate flying discs or general-purpose recreational frisbees. They typically measure 21–22 centimetres (8.3–8.7 in) in diameter and weigh 130–180 grams (4.6–6.3 oz). All PDGA-approved discs measure 21–30 centimetres (8.3–11.8 in) in diameter and weigh no more than 200 grams (7.1 oz). Discs used for disc golf are designed and shaped for control, speed, and accuracy, while general-purpose flying discs, such as those used for playing guts or ultimate, have a more traditional shape, similar to a catch disc. There is a wide variety of discs used in disc golf and they are generally divided into three categories: drivers, mid-range discs, and putters.


Her kommer det fram at plastikkskivene er mindre enn vanlige frisbees og at de veier fra 130 opp til 200 gram. Banen som er planlagt i Veden-/Vadskogen krysser på flere steder det Tistedalens befolkning bruker som rekreasjonsområde .


Skal man kaste, skal folk som befinner seg i veien bes om å vente, eller fjerne seg? Hvem vil ha en plastikkdiskos på mellom 130 og 200 gram i hodet?

Tatt i betraktning at det er mange hundeeiere, unge med og uten barnevogn, eldre (også med elektriske rullestoler), og funksjonshemmede som går her, samt at Tistedal skole benytter området, bør dette tas med i overlegningen rund den endelige avgjørelsen. Området brukes mye!


Området har, i tillegg til nasjonalhistoriske minner fra forsvaret av Halden under svenskekrigene,

2 steinstøtter fra jernalderen, og "Slippen," et sammenhengende, selvforynget, område med løvskog mellom grusveiene fra Tistedal skole sydover til slippen.

Dette området har et fantastisk fugleliv, og for dere som ennå ikke har mistet det øvre hørselsregisteret, gå de to stiene øst-vest gjennom løvskogen. Det er en våropplevelse av de sjeldne her nord!

I tillegg kaster i hver fall ett rådyr kje her hvert år.

Det finnes også ved selvsyn ekorn, felthare, grevling og bever. Undertegnede har også sett lappugle (midt på dagen!), grønnspett, svartspett, flaggspett samt fiskeørn (på gapahuktaket ved slippen). Gapahuken som er i laftet furu, klarte seg inntil pinsen i år uten å ha blitt tagget ned. Dessverre har det nå skjedd.


Behovet i Veden-/Vadskogen og ved slippen, er ikke, etter undertegnedes oppfatning, et vegtraséanlegg i 2,5 m bredde gjennom løvskogen og kulturminnene, men et servicebygg ved gapahuken. Ett som, eller liknende det i Strømsfoss i Aremark, hadde ikke vært av veien!


Anbefaler alle beslutningstagere en morgenspasertur fra Rema1000 i "Dærn", langs Gøreløken (Løkenvegen), en avstikker til høyre over den lille brua med trollet under, og ut dit den brede stien slutter. Ser du over sundet ved den pågnagde eika, har du beverhytta rett over.


Gå så tilbake, forbi pumpehuset i funkisstil, og nordover gjennom skogen fram til slippen. Her er det et teppe av hvitveis og liljekonvall om våren. Gå veien mot TTIFs baner og ta siste sti til venstre gjennom løvskogen (Ta ut mobilproppen og lytt til fuglesangen!). Gå over grusveien du kommer til, og ta stien opp mot Kokkehaugen. Til venstre har du to bautasteiner fra jernalderen. Er du stille og har flaks, kan det hende du får se ei rågeit med kje.


Når du kommer opp gjennom den tørre furuforyngelsen på fyllinga etter PM6, tar du stien syd-østover 100m langs kanten av bebyggelsen. Før du tar til venstre, ta en titt på det store murhuset, Arbeidernes aldershjem.

Ser du ned gjennom gatene mens du går, er følelsen av å befinne seg i utkanten av en sørlandsby nærliggende.

Gå over den lille parkeringsplassen og inn i furuskogen. Følg kanten østover ca 100m. Rett foran deg ligger "Skansen ved Vadet" med de to minnestøttene over tistedølenes innsats under svenskekrigene. Til høyre kan du skimte Tista ved "Turisten"-brygga. Fra nordenden av skansen tar du stien ned til pumpehuset og tilbake langs vann- og sverdliljene i Løken.


Du vil føle deg vel - uten susende plastkkskiver!


- og så et dikt til slutt:


Dr. Skau


Når jeg lider av hodepine eller nevroser,

føler meg gammel eller misforstått,

og de skjønne muser ikke med meg koser,

da konsulterer jeg dr. Skau, kort og godt.


Han er min øyenlege og psykiater,

min ortoped og min urolog.

Han gjør meg frisk fra verdens lidelsers teater -

om det syldes bekymmer, kjærlighet - eller grogg.


Han synes ikke mye om pulverglass og piller,

men så mye mer om luft og solens skinn!

Og når jeg hører gjøk og fuglers triller,

han kaller: Kom nå her - og pust dypt inn!


Om hans praksis ofte er litt fyllt opp -

i hans omsorg går man seg frisk og sund.

Og de som magrer under plager på sjel og kropp,

er neste måned atter trind og rund!


Han får oss opp igjen på beina,

og sjelen vet han vel å flikke,

forhindrer overvekt og gallesteina,

- men husbesøk - det gjør han ikke!