Gå til sidens hovedinnhold

Hvem skal bo på Tyska og Hollenderen?

FRITT ORD

I lang tid har det pågått et ordskifte i HA om planene for sentrumsutvikling i Halden: Sydsiden, Tyska og Hollenderen. Takket være en oppfordring fra HAs redaktør 17/12 2020, så har ordskiftet tatt seg betydelig opp. Takk til redaktøren og takk til alle som ytrer seg. Jeg leser alt jeg kommer over av relatert info og lærer mer og mer. Har snart et elektronisk arkiv av lenker til alle innleggene i HA om dette temaet.

Det er å håpe at det fortsetter slik, for det er reist mange spørsmål, og jeg ser fram til at Halden kommune tar sitt informasjonsansvar på alvor, slik at innbyggerne får sine svar, helst i all offentlighet i HA. Undertegnede er én av de mange som venter.

Mange gir gjerne velvillig støtte til «Drømmen om et nytt Halden», og vi bør kanskje alle strekke oss etter månen, om det kreves. Bommer vi på månen, så kanskje vi rekker stjernene?

Underveis bør vi beholde realismen. Min påstand: Det må skapes svært mange nye, kvalifiserte, varige og stabile arbeidsplasser innenfor industri og offentlig/privat tjenesteyting om Halden skal tiltrekke seg nye innbyggere. Hvordan skal vi ellers kunne fylle opp disse boenhetene?

Hente innbyggere fra Fredrikstad, Sarpsborg eller Rakkestad? Neppe! Oslo? Neppe: I overskuelig framtid vil tog tur/retur kreve 4–5 timer hver dag av dem som flytter hit, om ikke Halden byr på disse arbeidsplassene i sitt lokale miljø. Historien har vist at det har gått motsatt vei med Halden de seneste årene.

Ingen av innleggene i HA, selv ikke fra daglig leder i Halden Næringsutvikling, drøfter denne problemstillingen. Hvordan kan vi skape varige arbeidsplasser her?

Er der noen i det lokale næringslivet som tar ballen? Kom gjerne med i ordskiftet, for vi trenger deres kunnskap og ideer!

Hvor mange boenheter er det i hvert av de prosjektene som er skissert? Og totalt? Hvor mange husstander skal disse prosjektene romme til slutt? Hvor mange innbyggere blir det plass til, og hvor mange kreves for at prosjektene skal bli lønnsomme? Jeg undres ...

SSB’s prognoser «Folkemengde registrert 2020, framskrevet til 2050» sier at Haldens folkemengde skal øke fra 31.373 (2020) til ca. 35.345 (2050). Over 30 årsperioden +3.972 = +12,6 %. Så må vi trekke fra dem som finner plass i den boligmasse kommunen allerede har, for å finne netto behov til å dekke tilveksten. Da blir det ikke mange boenheter vi trenger.

Faktum er at denne brutto økningen i folketall (+3.972) nesten utelukkende henger sammen med at gjennomsnittlig levealder (Menn/Kvinner) endres fra nåværende 80,7/85,1 til 86,6/89,5 i 2050. Det blir neppe mange unge og arbeidsføre av dette, og heller ikke nok barnefødsler til å fylle skolene. Haldens egen prognose sier at 500 elevplasser må bort!

Skal Halden få en øket tilflytting, og derav en øket befolkning, utover den prognose SSG har lagt fram (nevnt ovenfor), så må det skapes nye arbeidsplasser som trekker folk hit!

Hvem har ideer og forslag til hvordan Halden kan skape nye, varige arbeidsplasser?

Noter gjerne i tillegg: Det holder ikke bare med flere frisører, hudpleiere og terapeuter, og vi trenger ikke enda flere barer og kafeer. Barnehager, skoler og elevplasser har vi mer enn nok av fra før (400 elevplasser skal bort!) og kulturhus har vi i hopetall, mange står i dag tomme!

Halden kommune har allerede fattet vedtak om regulering og formål når det gjelder områdene Sydsiden, Tyska og Hollenderen. Noen avtaler er inngått i skrivende stund.

• Økonomi: Salgspriser, omkostninger, overskudd og framtidig risiko. Hvem har fått, og hvem får hvilke penger? Hva sitter Halden kommune igjen med som resultat av prosjektene?

• Hvordan kan forurensede masser fjernes? Hvor skal det deponeres? Hva kommer dette til å koste?

• Er presset fra privat utbygger, arkitekter, entreprenører, og håndverkere utilbørlig stort? Disse gruppene gnier seg i hendene og gleder seg. Men, bortsett fra «fornyelsen», hva sitter Halden kommune igjen med i det lange løp?

Alle skjønner at det er penger med i spillet. Det man vet og har oversikt over må gå an å sammenfatte som informasjon til leserne. Hvis kommunen ikke har kunnskap om viktige deler av økonomien, så må man si nettopp det, si det som det er. Da vet vi stoda.

Som borger av Halden har jeg det håp at kommunen ikke fatter vedtak uten å kjenne økonomiske rammer og framtidige risikoer knyttet til vedtakene. Jeg ønsker aller minst at Halden igjen skal bli å finne på Robek-lista i framtida. Da har jeg ikke sagt noe om kommunens tjenesteyting til innbyggerne, enten det er unge eller gamle, friske eller syke.

En fornyelse av Halden ønsker jeg velkommen, og Sydsiden er vel den som ligger først i løypa. Det gleder jeg meg til, selv om jeg er litt overrasket over at man legger et svømmebasseng på den aller mest eksklusive «indrefileten» av en tomt i Halden! Er det rett disponering?

Men jeg hadde gjerne sett at vi fikk flere arbeidsplasser først. Det ville jeg kalt fornying!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.