Hva vil være «godt nok»?

Alvorlig: – Kommunedirektøren har kastet en brannfakkel inn i lokalpolitikken i Halden nå. Det skal bli spennende å se hvordan den blir håndtert. For dette er alvorlig.

Alvorlig: – Kommunedirektøren har kastet en brannfakkel inn i lokalpolitikken i Halden nå. Det skal bli spennende å se hvordan den blir håndtert. For dette er alvorlig.

DEL

Leder Kommunedirektør Roar Vevelstad slår nærmest alarm om at kommuneøkonomien i Halden kommer til å få noen reale utfordringer de neste årene. En utfordring som vil vare lenge.

Antall innbyggere i Halden kommer til å øke de neste årene, men sett i et kommuneøkonomisk perspektiv øker den «feil». For vi blir flere og flere eldre. Befolkningsgruppa som vil ha behov for kommunale tjenester øker, mens befolkningsgruppa som skal betale skatt og dermed finansiere de samme tjenestene kommer til å bli mindre.

Vevelstads eget regnestykket illustrerer dette godt; I 2010 var det 3.6 yrkesaktive pr. pensjonist. 20 år senere – i 2030 – vil det bare være 2.6 yrkesaktive pr. pensjonist. Det er et dramatisk fall. De sviktende inntektene vil også få konsekvenser for kommunens evne til å investere. Alle vil gjerne ha «det beste», men det vil ikke Halden kommune ha råd til framover.

I dette lyset tar kommune- direktøren nå til orde for begrepet «godt nok». Det ligger et alvor i dette som det nå er viktig at politikerne, og ikke minst innbyggerne i Halden tar innover seg. Det er ubehagelig å føle på konsekvensen av et dårligere velferdstilbud. Ikke minst fordi dette tilbudet har vært under press i en årrekke allerede. Vi tror det er få i Halden som føler at velferdsordningene i kommunen vår holder eliteserienivå i utgangspunktet. Så hva vil da være «godt nok»?

Første skritt i å tilpasse seg en ny virkelighet må være at lokalpolitikerne i Halden tar framtidsprognosene innover seg, og så legger en plan om hvordan en framtid med sviktende inntekter skal møtes. Vi har inntrykk av at flere partier føler seg tatt på senga av utredningen Vevelstad nå kommer med.

Vi tenker også at eldrebølgen det nå varsles om slett ikke bare vil ramme Halden-samfunnet, men er et nasjonalt fenomen. Halden er derfor ikke alene om den nye virkelighetsbeskrivelsen. Derfor må også rammebetingelsene settes under lupen for hele Kommune-Norge.

Det begynner å bli mange år siden «Eldrebølgen» ble et ord i norsk offentlig debatt. Vi har inntrykk av at mange kommuner ikke har forberedt seg godt nok på at innbyggerne kommer til å leve atskillig lengre enn før, og at det gjør noe med sammensetningen av befolkningen. Ikke bare lever vi lenger enn før. Førstegangsfødende blir eldre og eldre. Det er summen av dette som gjør at skatteinntektene for norske kommuner svikter.

Vi har gode velferdsordninger i Norge. Det har vært en styrke for nasjonen i flere tiår. Framtidas eldre kommer også til å ha klare krav om velferdsordninger når de blir så gamle at de trenger dem. Det tror vi dagens folkevalgte føler på selv.

Kommunedirektøren har kastet en brannfakkel inn i lokalpolitikken i Halden nå. Det skal bli spennende å se hvordan den blir håndtert. For dette er alvorlig.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken