Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil kommunens politikere tilby ungdommen?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For noe tid tilbake så ble det i regi av Kulturrådet avholdt et møte hvor de forskjellige partiene i kommunen fikk anledning til å redegjøre for hva de syntes var det viktigste som burde skje for at aktiviteten skulle bli bedre for de forskjellige lag/foreninger i kommunen.

Det ble i den sammenheng fra min side framført at de store økonomiske midlene som politikerne i dag bevilger, går til Allsang på grensen, operaoppsetningen på festningen og ikke minst Det Norske Blåseensemble. Tilsammen blir det på årsbasis bevilget et sted mellom 10 -12 millioner fra kommunens side.

Når det gjelder bevilgninger utover dette på kulturbudsjettet til det som de senere dager har kommet opp som et tema, nemlig hva støttes ungdomsarbeidet med, så er det nesten ingen ting, slik jeg ser det. Hadde det ikke vært for Sparebank1-stiftelsen og bankene i kommunen, så hadde det så å si stoppet helt opp med aktiviteter innen kultursektoren.

Problemene melder seg derfor nå ute i de omkringliggende områdene i kommunen da alle midler skal gå til «sentrumsutvikling» hvor det skal satses store beløp i tiden som kommer. Planmessige nedskjæringer har over flere år blitt iverksatt.

En rask titt på det som kultur/idrett har kunnet disponere av penger de senere årene, understreker forholdet. Dette er en politisk villet handling. Resultatene melder seg nå ved at alle nå kan se det som HA de siste dagene hat tatt opp. Hva skal til for å rette opp dette? Budsjettet for 2020 skal det nye kommunestyret som nå er valgt, i løpet av de nærmeste månedene vedta. Blir da prioriteringene de samme som før, eller blir nå kursen endret er derfor det helt sentrale spørsmålet vi nå står ovenfor.

Hvem kan medvirke til at kursen endres? Vi har Berg Idrettslag, Kvik, TTIF og Idd Sportsklubb som alle driver et allsidig ungdomsarbeid, mens de økonomiske midlene fra kommunen blir bare dårligere og dårligere. Løfter og lovnader fra politisk hold blir ikke oppfylt. Det kan vises til utallige møter med både den administrative og politiske ledelse hvor ingen ting skjer for at deres ønsker blir imøtekommet.

Hvor lenge skal det være slik? Alle de som på frivillig basis skal administrere dette, prøver å gjøre så godt de kan. Dette er meget prisverdig, men her vil det også si stopp om ikke kommunen stiller mer opp. Det er også et kjent problem at det blir dyrere og dyrere for de som skal delta i de forskjellige aktiviteter på grunn av at kommunen ikke bevilger penger, og mange med svak økonomi får derfor ikke får anledning til å delta.

Alle som bor i vår kommune, har krav på at de også blir hørt.

I tillegg til dette så ser vi hvordan driften av Arbeidersamfundet nå ikke blir fulgt opp fra kommunens side. Her har vi i Pensjonistpartiet vært helt klare. Her står et 3 etasjes bygg som har alle godkjenninger for bruken til både store og små arrangementer. Storsalen har plass til nærmere 500 personer, samt at alle sidelokalene i bygningen kan ungdomsaktiviteter av mange slag få plass. Brygga kultursal ser jo alle har et økonomisk opplegg for sin drift som ikke gir anledning for de med begrensede midler.

Det «nye kommunestyret» har mange oppgaver å ta tak i. Forslagene her vil ikke gi kommunen de store millionutgiftene over natta. Det som er viktig her er å få avklart hva vi som politisk myndighet skal tilby ungdommen i tiden som kommer. Det er ikke mye penger i den store sammenhengen, men det haster å få til gode løsninger for ungdommen vår. Ifølge politiet kan det være snakk om dager før uheldige ungdommer kan havne i uføret for livstid.

Vi utfordrer herved andre politikere/politiske partier til å handle og ikke bare prate.

Kommentarer til denne saken