Han fortsetter:

–Det gjør vi ikke, for saken er etter vårt syn alt for viktig til at Arbeiderpartiet skal snu på femøringen på oppløpssiden. Vi er svært nær å gjennomføre et forløsende prosjekt som vil:

  • Gi barn i sentrum en ny moderne skole.
  • Sikre forutsigbarhet for et bredt videregående utdanningstilbud i Halden.
  • Gi både barne- og toppidrett et av tidenes løft.
  • Skape skolebygninger som i større grad er universelt utfordret.
  • Sikre store andeler spillemidler som sørger for at prosjekter er gjennomførbart.
  • Skape et nytt lokalsenter i sentrum med rom til å møtes og skape aktivitet og samhold på ettermiddagstid.
  • Bidra til en bedre kommuneøkonomi i det lange løp.

– Og nå ønsker Linn Laupsa å sette dette på spill ved å gå nye runder og vurdere dette på nytt.

– Det er sikkert fullt mulig å få til alt dette ved å bevare Os Skole, men det vil med stor sannsynlighet skyve alt ut i uoverskuelig framtid.

– Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Det er ikke bare å snekre om på dette rett før et valg. Det kan lukte litt av populisme.

– Personlig mener jeg dette prosjektet er så viktig at jeg vil ofre det på valgets alter. Vi er nå i ferd med å fullføre det løpet vi presenterte i forkant av forrige valg.

– Faller en brikke, faller veldig fort alt. Her vi står nå er resultatet av et flere års møysommelig arbeid.

– Vi setter alle pris på det engasjementet som eksisterer på Os og for å bevare bygget.

– Men det vi leser i innlegg i HA er ikke nødvendigvis folkeviljen.

– Det foreligger en meningsmåling som sier at flertallet av haldenserne er for prosjektet slik det foreligger.

– La meg understreke at jeg har stor respekt for alle som mener at den gamle bygningskroppen er så viktig at vi må utsette saken for å se på andre løsninger.

– Utfordringen er som kjent at dette ikke er er gjort over natta, og vi risikerer å miste den videregående skolen, vi risikerer å miste tippemidler, og vi risikerer å miste hele sulamitten. Det vil være svært trist for barna som går på skole i sentrum, og det vil være katastrofe for idretten.

– Høyre har tidligere etterlyst svar fra Aps ordførerkandidat hva hun mener om Os-prosjektet. Svaret har vært at hun følger partiets vilje. Nå virker det som om hun ønsker å vri partiets vilje mot sin egen. Hva sier Aps partiorganisasjon i denne saken?

– Hvilket Arbeiderparti vil vi se i valget, og hvor forutsigbar og troverdig vil Aps politikk være de neste fire årene, hvis det er rom for enkeltpersoner å fremme politikk som bryter med vedtak og program?