Hvordan tenker regjeringen? En klok og meget hardt arbeidende kvinne, Unni Trollnes, har tidligere iår - og via en artikkel i HA påpekt at nå er og blir det krise for store deler av bedriftslivet i Halden. Hun hadde for sin bedrift i fjor 290 000 i strømutgifter. Nå ser hun ut til å havne på mellom 900.000 og én million kroner i år. Det er heller voldsomt, det! Akkurat omtrent på det nivået er det mange små og mellomstore Halden-bedrifter som er. Det sender ut voldsomme signaler til alle typer myndigheter - både statlige, fylkeskommunale og kommunale. Hvor mange bedrifter skal gå konkurs mot slutten av 2022 eller i begynnelsen av 2023? Og hva skjer så? Jo, større arbeidsledighet og økte sosiale ytelser. Konkurser er lite å trakte etter for rike Norge! Og ulønnsomt for Staten.

Regjeringen har fått en heller overdreven vegring mot å bruke oljepenger. Det trigger inflasjonen, hvisker økonomene statsminister Støre i øret. Og per teori er det riktig. Så nå vil Støre gjøre det motsatte av hva som skjedde under pandemien, der nok en del bedrifter fikk etpar statlige kroner for meget av Solberg-regjeringen. Bruk av våre voldsomme reserver trigger inflasjonen på fastlandet. Men om vi nå bruker mer av oljepengene til bistand? Og lar flere av oljemilliardene tilflyte den stakkars befolkningen i Ukraina? Trigger det inflasjonen også? Og hva med oljepenger til Forsvaret? Trigger det også prisgaloppen i norske butikker?

Og siden rike Norge nå får så dårlig råd, hva med å avvikle disse enormt kostbare helseforetakene. Og heller bruke mer penger direkte på sykehus og behandling? Jeg kan ikke skjønne at sykehus må drives etter selskapsmodell? Milliardene bare ruller. Skal sykehusene lønne seg? Er det for mange økonomer i alle systemer?

Noen vil nå absolutt få tilskudd til sine økende strømregninger fra Staten. Og det er bra, selvom vi har lettere for å justere strømforbruket privat enn hva bedriftene har. Vi må ikke ha på lys i de værelser vi ikke er i. Og vi kan jumpe ut av dusjen etter fem minutter. En halvtimes dusj kan sikkert være godt en kald dag, men koster skjorta. Familieråd var det noe som het før i tiden. Der kan vi snakke om hva vi må bruke av strøm- og bli enige om hva vi lett og greit kan slå av.

Noen bedrifter får også per første halvår i år strømtilskudd fra Staten, men foreløpig bare cirka fire (!) prosent av landets bedrifter, viser et estimat. De statlige økonomer har skjønt at akkurat dette halvåret har strømhoppene ikke vært så katastrofale. Derimot vil siste del av 2022 knekke mange. Og kanskje blir vinteren enda vanskeligere. Trolig ser Støre allerede nå at han må bruke flere oljemilliarder over nyttår.

Staten vil etterhvert få nye erfaringer. Hos noen vil det da sikkert gå opp en sprosse - eller for flere. Heller ikke Støre får poeng etter et ras av konkurser. Det vet hele Regjeringen.

Hva består bedrifts-Norge av? Jo, naturligvis av mektige bedrifter som Saugbrugs og Nexans, pluss en sterkt voksende data-industri. Disse vil også få strømpriser å slite med.

Men stort sett har de større kapital enn alle landets småbedrifter. Og i Halden er det mange i kategorien små bedrifter. På annethvert hjørne finnes de - og gir byen liv, døgnet rundt.

Jeg vil gå litt tilbake til Unni Trollnes sin artikkel i HA. Skal hun slå av alle fryse- og kjølerom når hun går hjem? Hvordan vil kjøttet se ut? Og alle hennes maskiner bruker jo strøm. Skal hun slutte å lage sine berømte pølser? Eller slutte å lage sine deilige salater? Jeg bare spør.

Aftenposten har i det siste vært flink til å sjekke hvordan småbedriftene vil få det. Bryggerifolk er intervjuet, likeledes bakere. Alle er dystre akkurat nå. Konklusjonen var hos bakeren: Tror noen at folk vil betale 100 kroner for en bolle? Det er der vi er - uten å ville det.

Hva som ikke er mye belyst i norsk presse, er alle de transaksjoner og eierskifter som har skjedd og skjer innenfor "strømbransjen", der plutselig fastpris-avtaler strykes - og nye fakturaer kommer fra ukjente aktører. Vår hverdag er blitt komplisert. Vi må forholde oss enda mer til ikke faglige gjøremål - og til luringer.

En løsning for Staten akkurat nå vil kunne være: Bruk oljepenger på bedrifts-Norge - og innfør samtidig lønns- og prisstopp!

Vi har alle verdier i oljekassen!