Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer på Stenrød-området?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

MENINGER Etter mye diskusjon ble det for en god del år siden inngått avtale mellom Høyre, Frp og Arbeiderpartiet om at "marka grensa" mot Høyåsområdet skulle ligge fast. Både i den Regionale arealplan som Fylkeskommunen la til grunn for vår kommune og i vår egen arealplan var det politisk enighet om hvor denne grensen skulle gå.

Dette var ikke en juridisk bindene sak, men har allikevel blitt hensyntatt av de politiske partiene til nå. Hvorfor ble denne saken i sin tid vedtatt som førende for den kommunale og den private boligbyggingen på Stenrød området? Ettersom det stadig ble lagt ut felter for boligbygging og at all trafikk til de nye områdene gikk gjennom de gamle områdene så reagerte de som alt bodde der meget sterkt på forholdet. Det ble politisk akseptert.

Hvis det skal bygges mere mot Høyåsmarka måtte det etableres en veiforbindelse som ikke går gjennom de alt etablerte boligområdene. Hva kan nå skje med grunnlag i det politiske arbeidet som pågår for utarbeidelse av ny Kommuneplan for arealdisponering? Det er besluttet enstemmig i det valgte utvalget at området Stenrød Øst/ Ulvås merket 194 tas inn med sine 62 daa for utbygging. Området ligger på feil side av marka grensen, altså mot Høyåsområdet. Alle kan her regne ut hvor mange boliger dette blir med grunnlag i de "sentrale føringene" som nå skal legges til grunn for tomteutnyttelser. Her blir det mange boligenheter som vil legge press på hele området når det gjelder trafikken.

I stedet for å bruke mye arbeide på å få godkjent ny Kommuneplan for arealdisponering hvor det skal tas ut av plan mange 100 daa (se innlegg 1 om dette forholdet), og det skal tas inn det samme når det gjelder nye arealer så burde det nå arbeides politisk innenfor den alt vedtatte plan. Her blir det ikke lett for de som skal ha sitt arbeide i bygge bransjen i tiden som kommer slik arbeidet i utvalget nå er lagt opp

Kommentarer til denne saken